Hopp til innholdet

AutoPASS-avtalen med Ferde håndteres av Flyt

Utstederdivisjonen til Bompengeselskapet Ferde får nytt navn. Alle avtalekunder som har AutoPASS avtale vil nå forholde seg til Flyt.

– AutoPASS avtalen gjelder videre som vanlig, så kunder trenger ikke foreta seg noe. Det er ingen endringer i fordelene man har ved AutoPASS avtale, sier administrerende direktør i Ferde Trond Juvik.

Bompengereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015 medfører at de fem norske bompengeselskapene ikke lenger kan operere både som operatør og utsteder. Utstederdivisjonen Flyt vil håndtere kunder som har AutoPASS avtale. Kunder som i dag har avtale med Ferde, så i hovedsak bilister i Agder, Rogaland og Vestland vil fra 15. februar forholde seg til Flyt som kundesenter ved spørsmål om AutoPASS avtalen.

– I første omgang er det snakk om å skille ut utstedervirksomheten, altså den delen som håndterer avtalekunder, i en egen divisjon, kommenterer Juvik. Det neste er at Flyt blir et eget datterselskap, 100 prosent eiet av Ferde. Bompengereformen pålegger bompengeselskapene å selge utstedervirksomheten til ekstern aktør. Dette regner vi med vil skje i løpet av første halvdel av 2021, sier Trond Juvik.

Flyt sin rolle

Flyt vil håndtere alle avtalekunder. Det vil si at alle som har AutoPASS avtale med Ferde vil forholde seg til Flyt sitt kundesenter for å få hjelp. Man vil fortsatt finne oversikt over passeringer på Min Side; https://minside.autopass.no.

Ferde sin rolle
Ferde vil fortsatt ha ansvar for finansieringen av bompengeprosjektene og for det tekniske og fysiske vegkantutstyret som er nødvendig for å kunne foreta innkrevingen. I tillegg vil Ferde ha ansvar for innkreving av bompenger fra bilister som ikke har avtale.

Om Flyt

Flyt er brikkeutstederen til Ferde som tilbyr brukervennlige betalingsløsninger for bompasseringer gjennom AutoPASS rabattavtaleordningen. Flyt har som mål å være den foretrukne leverandøren av AutoPASS avtaler og vil håndtere over 250 millioner årlige passeringer og foreta oppgjør på vegne av bompengeselskapene. Med Flyt reiser du rimeligere i hele Norge.

Les mer om Flyt på www.flytpass.no


Om Ferde

Ferde er et regionalt bompengeselskap som finansierer bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving i Agder, Rogaland og Vestland fylker. Ferde er organisert som et aksjeselskap, og er eid av Vestland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Agder fylkeskommune med en tredel hver. Hovedkontoret er i Bergen.

Bompenger bidrar til å finansiere utbygging av veier, kollektivtransport, gang- og sykkelveier, og er således viktig for å nå de nasjonale målene om ett effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

2019 var Ferdes første fulle år som regionalt bompengeselskap, der 23 bompengeselskap ble fusjonert inn.

Les mer om bompengeselskapet Ferde på www.ferde.no

Les mer om Bompengereformen på:

Kontakt:

Marit Husa, Kommunikasjonsdirektør
marit.husa@ferde.no, mobil 47 68 55 44