Hopp til innholdet

Gjensidige kjøper Ferdes utstederselskap Flyt

Gjensidige kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskapet Ferde AS og overtar dermed bompengeinnkrevingen for kundene med AutoPASS-avtale.

Ferde AS har gjennom datterselskapet Flyt AS i dag AutoPASS-avtale med omtrent 550.000 kunder, som vil komme i tillegg til de kundene Gjensidige tidligere har avtalt å overta fra Vegamot.

-Med denne avtalen vil vi etablere oss som en ledende aktør innen bompengeinnkreving i Norge, og få en plattform for å levere denne tjenesten på en kundevennlig og kostnadseffektiv måte, sier Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige Forsikring.

I tråd med bompengereformen

Salget er i tråd med bompengereformen, der det er vedtatt at utstedervirksomheten skal skilles ut fra bompengeselskapene og håndteres av kommersielle aktører.

–Vi er trygge på at Gjensidige vil bli en god eier, som kan videreutvikle virksomheten til beste for kundene, samtidig som de ansatte ivaretas på en god måte, sier Trond Juvik, som er administrerende direktør i Ferde.

-Pengene fra salget av utstedervirksomheten går til nedbetaling av gjeld på bompengeprosjektene i regionen og kommer således bilister i Vestland, Rogaland og Agder til gode, sier Trond Juvik.

Han understreker at kundene ikke vil merke noen umiddelbar forskjell når Flyt AS får ny eier, og at de ikke behøver å foreta seg noe som resultat av salget.

Ferde AS vil fortsette som et rent regionalt bompengeselskap uten egen utstedervirksomhet.

Enklere for bileierne

Gjensidige krever fra før inn Trafikkforsikringsavgift på vegne av staten, og Baastad mener at innkreving av bompenger er en naturlig forlengelse av dette.

- Vi tror at bileierne ønsker et enklere bilhold, med flere tjenester samlet hos en leverandør. For Gjensidige er det naturlig å ta en slik rolle, sier Baastad.

Han tror at kjøpet på sikt kan åpne flere muligheter for å gjøre hverdagen enklere for bileierne. Mulighetene inkluderer tjenester knyttet til kjøp og omregistrering av bil, og veihjelp.

Om Gjensidige Forsikring:

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020, mens forvaltningskapitalen utgjorde 118 milliarder kroner.

Om Ferde AS:
Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som med mandat fra staten finansierer bompengeprosjekter og administrerer bompengeinnkreving. Ferde AS er eid av de tre fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder, og er ett av fem regionale bompengeselskaper i Norge. Selskapet har omlag 40 ansatte og er lokalisert i Bergen. Ferde krevde inn 3,4 milliarder kroner i bompenger i 2020. Datterselskapet Flyt AS, som Gjensidige overtar, ble etablert som egen utsteder da brikkeutstedervirksomheten i Ferde ble etablert som eget datterselskap 30.april 2021.