Hopp til innholdet

Ferdes fokus på grønn finansiering blir lagt merke til

Euronext skriver om Ferdes bidrag til utviklingen av grønne byer og grønn infrastruktur i deres nyhetsbrev.

Euronext, som er den pan-europeiske børsen som også den norske børsen tilhører, har intervjuet Ferde med fokus på våre erfaringer som utsteder av grønne obligasjoner og vårt bidrag til grønne, bærekraftige samferdselsprosjekter gjennom å være en betydelig aktør i det norske markedet for utstedelse av grønne obligasjoner. Ferde har gjennomført en bærekraftskartlegging som legger grunnlag for selskapets arbeid med bærekraft. Vi har knyttet dette opp mot FNs bærekraftsmål som er relevante for oss.

Ferde var det første bompengeselskapet som etablerte et grønt rammeverk høsten 2019 og oppdaterte og fornyet rammeverket i 2022. Dette gir oss mulighet til å utstede grønne lån for å finansiere bybane, gang- og sykkelvei, samt infrastruktur knyttet til kollektivtransport.

Av prosjekter som Ferde har finansiert med grønn finansiering i dag er Bybanen og gang- og sykkelvei i Bergen.

Les hele intervjuet her