Hopp til innholdet

Ny eigarrapport

Ferde har publisert eigarrapport nr. 2-2022.

Her finn du informasjon om drifta og bompengeprosjekta til Ferde. Eigarrapportane er skrive hovudsakleg for dei tre eigarfylkene Vestland, Rogaland og Agder, men gir god informasjon til alle som ynskjer eit innblikk i drifta.

Sjå Ferde sine eigarrapporter