Leiiing og styre

Ledelse/organisasjon

Administrerende direktør: 
Trond Juvik 
Epost: trond.juvik@ferde.no
Mobil 92 22 02 52

Viseadministrerende: 
Svein Jarle Fagerheim

Kommunikasjon for pressehenvendelser: 
Marit Husa 
Epost: marit.husa@ferde.no
Mobil: 47 68 55 44

Drift
Grethe Kleppe

Juridisk: 
Leiv Olav Sunde

Finans: 
Brede Selseng

Økonomi: 
Mia Lund Antonesen

IKT: 
Petter Heggland

Styret

Styrets leder: Paul Magne Nilsen
Nestleder: Nils Olav Olsbu
Styremedlem: Lise Mari Haugen
Styremedlem: Siri Frafjord Landa
Styremedlem: Lise Solgaard
Styremedlem: Truls Pettersen
Styremedlem: Britt Karin Børnes

Styrets honorar

Styrets leder:   2 G
Nestleder:   1,5 G
Øvrige styremedlemmer:   1 G
Varamedlemmer:   0,1 G fast + 0,1 G pr. møte

Aksjonærer

Vestland Fylkeskommune: 40%
Rogaland Fylkeskommune: 20%
Agder Fylkeskommune: 40%