Leiing og styre

Leiing/organisasjon

Administrerande direktør:
Trond Juvik
Epost: trond.juvik@ferde.no
Mobil 92 22 02 52

Viseadministrerande:
Svein Jarle Fagerheim

Kommunikasjon for pressehenvendelsar:
Marit Husa
Epost: marit.husa@ferde.no
Mobil: 47 68 55 44

Drift:
Grethe Kleppe

Juridisk:
Leiv Olav Sunde

Kvalitet:
Kjersti Mangseth Staby

Finans:
Øystein Holm Solheim

Økonomi:
Mia Lund Antonesen

IKT:
Petter Heggland

Styre

Styreleiar: Janne Johnsen
Styremedlem: Nils Olav Olsbu
Styremedlem: Trond Nerdal
Styremedlem: Harald Fauskanger Andersen
Styremedlem: Anne Gine Hestetun
Styremedlem: Lise Marie Haugen
Styremedlem: Trond Bjørnestad Pettersen
Styremedlem: Tone Rafdal

Styre sitt honorar

Styreleiar:   2 G
Nestleiar:   1,5 G
Øvrige styremedlemmer:   1 G
Varamedlemmer:   0,1 G fast + 0,1 G pr. møte

Aksjonærar

Vestland fylkeskommune:  200 aksjer
Rogaland fylkeskommune: 200 aksjer
Agder fylkeskommune:
200 aksjer