Vossapakko

Om prosjektet

Vossapakko dekker tre vegprosjekter på E16 og rv 13 i Voss kommune og Granvin herad. Det er i tillegg lagt inn midler til bygging av nytt kryss på Stanghelle i Vaksdal kommune. Prosjektet har en utbyggingskostnad på 1130 mill kr (09).

Finansieringen er basert på 53% bompenger og 47% statlige midler. Vossapakko vil gjøre forholdene for trafikantene mye bedre enn i dag og prosjektet vil gi vesentlig økt fremkomst, bedre miljø og bedre trafikksikkerhet.

Delprosjektene

Rv. 13 Øvre Granvin–Voss grense (Skjervet)
Ny riksvei tar av fra eksisterende vei nede på Seim, krysser over dalen og går inn i en 4080 m lang tunnel fra Seim og opp til Svelgane. Tunnelen har profil T8,5 og stigning på 5,07 %. I tillegg til tunnelen bygges 1200 m vei i dagen, to broer og en kulvert på Seim.

Rv. 13 Palmafoss Mønshaug
Prosjektet omfatter ny vei med bedret standard, samlede avkjøringer, ombygging av kryss og bedring av gang- og sykkelvei.

E 16 Stamvei forbi Voss
Ny stamvei forbedret fra Seim og lagt i tunnel på 2.380 m bak Vossevangen, fra Svartenakken i vest til Ringheim ved Lundarvatnet i øst. Tunnelen har profil T10,5. Veikryssene i begge ender er rundkjøringer. I tillegg en del forbedringer på gamle E 16 gjennom Voss sentrum.

E 16 Stanghelle, Vaksdal
Det er lagt inn 25 mill til bygging av nytt kryss på Stanghelle i Vaksdal kommune. Vossapakko var planlagt ferdig utbygget i løpet av 2013 og prosjektet startet med parallellinnkreving av bompenger i 2010.

I den opprinnelege Vossapakko var det også sett av midlar til tiltak i Skjervet, der Turistvegprosjektet har lagt planene. Det ble ellers satt av midlar til tiltak i Voss sentrum, noe Voss kommune og Vegvesenet samarbeider om.

I mai 2014 ble det vedtatt at Vossapakko kunne utvides med rv. 13 Jobergtunnelen ved Granvinsvatnet.

Les mer om prosjektet