Kundeservice

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne svar på det du lurer på, og i våre ”spørsmål og svar” finner du de oftest stilte spørsmålene.

Du får frem spørsmålene i den kategorien du velger, eller du kan forsøke å søke etter stikkord øverst i høyre hjørne på siden. 

Hvis du har valgt et bompengeprosjekt i menyen ovenfor vil du finne spørsmål spesielt tilpasset dette prosjektet.

Om du likevel ikke finner det du leter etter, kan du gjerne benytte vårt webskjema under.  

Spørsmål og svar

10 på topp

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

For å få fritak, må du inngå AutoPASS avtale og få brikke til bilen.
Og når du registrerer din elbil, eller ditt parkeringskort for forflytningshemmede vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

Hvordan går du frem:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse , der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest.  (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
 • Brikken din har lavt batteri
 • En midlertidig feil ved bomstasjon
 • Negativ saldo på din forskuddsavtale

Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale online.
Se gjerne også den utfyllende Veiledningen

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hovedavtale er der hvor du får brikken din i fra.
Lokalavtale er tilleggsavtaler du tegner for å få rabatt flere steder. Da oppgir du brikkenummeret som du har fått fra hovedavtalen din.
Passering i en bomstasjon du ikke har lokalavtale: Noen anlegg gir automatisk full rabatt så lenge du har avtale og brikke fra et annet anlegg. Du trenger derfor ikke tegne tilleggsavtale med disse. Passeringer blir belastet hovedavtalen din.

Du kan velge mellom å si opp din avtale og brikke, eller å sette avtalen på vent for å gjenbruke brikken senere.

 • Oppsigelse må sendes skriftlig, via vårt kontaktskjema, eller ved å logge på AutoPASS Min Side og si opp avtalen der.  Brikken kastes som elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall.
 • Dersom du velger å gjenbruke brikken, så kan du sette avtalen på hold på AutoPASS Min Side

For mer informasjon om nye Min side finner du veiledning her.

Den 27.02.18 ble det lansert en ny selvbetjeningsløsning hvor du logger på med elektronisk ID.

Ved førstegangs innlogging blir du definert som ny kunde. Du må altså logge din konto, deretter tilknytte din avtale.

Det er lurt å ha vår veiledning  tilgjengelig når du logger på Min Side

Logg deg inn på Min Side.
Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre. Brikke vil bli tilsent i posten innen 10 dager.

Logg inn på Min Side. 
Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket brikke/kjøretøy det gjelder.

Skal brikken gjøres opp og depositum utbetales, eller skal den gjenbrukes?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruk brikken», kan du velge å benytte brikken i annet kjøretøy på et senere tidspunkt. Du må gi beskjed når du ønsker å flytte brikken over i et annet kjøretøy.

Husk å fjerne brikken fra bilen.

OBS! Er det tilleggsavtaler knyttet til brikken/bilen, vil disse også avsluttes.

 

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til vår adresse.
For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Når du har logget inn:
Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. (bilde 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».
Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Om du valgte «Gå til passeringer» vil du få en oversikt over de passeringene som er registrert på fakturaen. Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bomselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Det finnes to forskjellige løsninger for lyssignaler i AutoPASS anlegg:

 1. Bomstasjoner uten lyssignal (foreløpig kun Nord-Jæren)
 2. Bomstasjoner med lyssignal:
  • Lyssignalene består av grønt og hvitt plusstegn, og et gult kamera.
  • Lyssignalene består av grønt og hvitt plusstegn, og intet signal.
1. Bomstasjoner uten lyssignal

Nyere bomstasjoner har ingen saldolys. Du vil derfor ikke få lyssignal ved passering, selv om du passerer med brikke.

 • Dersom du passerer med en gyldig AutoPass-avtale og brikke, vil din passering bli belastet avtalen med rabatt og andre lokale fordeler.
 • Dersom du passererer uten gyldig avtale og brikke vil det bli tatt bilde av kjennemerket på bilen din.  Faktura vil bli sendt til bilens eier til full pris, og uten andre lokale fordeler.

Du kan sjekke avtalens gyldighet og saldo på https://minside.autopass.no/ 

2. Bomstasjoner med lyssignal
Grønt lyssignal  


Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet.

 Hvitt lyssignal  

Har du forskuddsavtale  betyr dette at saldo på avtalen er lav. Du vil motta ny faktura og denne må betales før saldoen er negativ.

Har du etterskuddsavtale betyr dette at forfallsdatoen på siste faktura er passert.
OBS! For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når avtalegirotrekket er sendt til banken, og frem til trekket er utført.

Intet lyssignal/Gult kamera


Dette betyr at det blir tatt bilde av kjennemerket på bilen din. Det kan bety at du har passerert med en brikke som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.
Vi gjør oppmerksom på at etterskuddsavtaler med inkassokrav automatisk blir sperret.

 

Ved oppstart av nye avtaler så får du ikke korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert din avtale og betaling.

AutoPASS

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien, Flakk-Rørvik og Bastø Fosen.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com 

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale online.
Se gjerne også den utfyllende Veiledningen

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hovedavtale er der hvor du får brikken din i fra.
Lokalavtale er tilleggsavtaler du tegner for å få rabatt flere steder. Da oppgir du brikkenummeret som du har fått fra hovedavtalen din.
Passering i en bomstasjon du ikke har lokalavtale: Noen anlegg gir automatisk full rabatt så lenge du har avtale og brikke fra et annet anlegg. Du trenger derfor ikke tegne tilleggsavtale med disse. Passeringer blir belastet hovedavtalen din.

Turister skal også betale bompenger. De vil få faktura tilsendt kjøretøyets eier, i det landet de kommer i fra.

Les mer om betaling for turister i Norge på http://www.autopass.no/visitors-payment

Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Fra 01.01.18 ble avtalevilkårene oppdatert.

Dette er generelle betingelser og gjelder for alle AutoPASS anlegg.

Dersom du ønsker informasjon om det enkelte anlegg, finner du dette på websidene når du har valgt det aktuelle prosjektet.

 

AutoPASS vilkår på norsk: pdf AutoPASS betingelser

AutoPASS vilkår på engelsk:  pdf Autopass conditions

Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk rabatt når du passerer i de fleste andre AutoPASS anlegg, varierende fra 10-40% rabatt. Det gis også enkelte steder timesregel og månedstak når du passerer med AutoPASS brikke.

For mer informasjon om rabatter og fordeler, ta kontakt med det aktuelle bompengeselskapet hvor du skal passere.

Se oversikt over:

Du betaler ikke noe ekstra for å ha avtale, kun 200 kr i depositum for brikken.

Dersom du tegner en avtale med forskuddsbetaling, må du betale inn forskuddsbeløpet for å få de avtalte rabattene ved passering av bomstasjonene.

Timesregel i Bømlopakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bømlopakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

De fleste bompengeprosjekter har egne fordeler ved at du inngår avtale.
Under finner du en generell oversikt, og du finner prosjektspesifikke fordeler i egne FAQ’er, under hvert prosjekt.

Her er en oversikt over mulige fordeler som du kan oppnå:
 • Fra 10% til  50% rabatt pr passering.
 • Timesregel,  med maks en passering innenfor 60 eller 90 minutter belastes avtalen. Gjelder pr kjøretøy.
 • Månedstak, med et maks antall passeringer pr mnd belastes avtalen. Gjelder per kjøretøy.
 • Benytte retten til fritak ved passering. Dette forutsetter avtale og brikke.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet, og du får automatisk rabatt i de anleggene som gir dette.  Alle dine passeringer blir fakturert din hovedavtale, som er den avtalen hvor du har fått brikken din i fra.
 • Via en egen Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
 • Sporfri avtale. Du kan velge at informasjon om dine passeringer skal slettes, etter de er belastet avtalen.

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger.

Se mer på www.autopass.no

Avtale

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

For å få fritak, må du inngå AutoPASS avtale og få brikke til bilen.
Og når du registrerer din elbil, eller ditt parkeringskort for forflytningshemmede vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

Hvordan går du frem:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse , der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via kundeservice og be oss endre din avtale bort i fra»sporfri avtale».

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen med gyldighet i to år har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Bymiljøpakken Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Fritak for ett kjøretøy – Fritaksavtale

Dersom du er forflytningshemmede og har ett kjøretøy må du sende søknad om fritak for betaling til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Fritak for flere kjøretøy – uten avtale

Dersom du har flere kjøretøy, må du søke bompengeselskapet om refusjon for bompasseringene for de bilene som ikke har avtale med fritak for betaling i bomringer.
Søknad må sendes innen tre måneder etter at passeringene har funnet sted. Du må oppgi passert bomstasjon, tidspunkt og kjøretøyets kjennetegn. Kopi av parkeringstillatelsen må vedlegges.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer.

Fritak for passeringer som ikke foretatt med eget kjøretøy

Kjøretøyet har ikke AutoPASS avtale, og eier har mottatt fullprisfaktura
Forflytningshemmede som ikke har egen bil kan få refundert betaling eller ettergitt faktura for passeringer hvor vedkommende har rett på fritak.
Krav om refusjon/ettergivelse må fremmes til det aktuelle bompengeselskapet hvor passeringene er foretatt og hvor bilens eier har mottatt fakturaen fra.
Dersom fakturaen er betalt, vil refusjonen gå til den som har betalt fakturaen.
For å få refundert eller kansellert aktuelle passeringer, må den forflytningshemmede og/eller bilens eier sende inn kopi av tilsendt faktura, hvor man merker av hvilke passeringer den forflytningshemmede var med som passasjer, eller som fører av gjeldende kjøretøy.

Kjøretøyets eier har AutoPASSavtale, og passeringer er trukket på avtalen
Dersom den forflytningshemmede har passert med et kjøretøy som har AutoPASS avtale, må avtaleinnehaver sende inn et signert brev, merket med dato, klokkeslett og sted for passeringene, registreringsnummer på bilen, samt en kopi av parkeringstillatelsen, til det bompengeselskapet hvor avtalen er inngått.
De aktuelle passeringene vil da bli godskrevet avtalen.

Hva gjør du?
I begge tilfeller må kravet sendes innen tre måneder etter at passeringen fant sted, passeringene spesifiseres (tid, sted, registreringsnummer), kopi av faktura og kopi av parkeringstillatelse med gyldighet i minimum 2 år må legges ved.

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien, Flakk-Rørvik og Bastø Fosen.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com 

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale online.
Se gjerne også den utfyllende Veiledningen

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hovedavtale er der hvor du får brikken din i fra.
Lokalavtale er tilleggsavtaler du tegner for å få rabatt flere steder. Da oppgir du brikkenummeret som du har fått fra hovedavtalen din.
Passering i en bomstasjon du ikke har lokalavtale: Noen anlegg gir automatisk full rabatt så lenge du har avtale og brikke fra et annet anlegg. Du trenger derfor ikke tegne tilleggsavtale med disse. Passeringer blir belastet hovedavtalen din.

Du kan velge mellom å si opp din avtale og brikke, eller å sette avtalen på vent for å gjenbruke brikken senere.

 • Oppsigelse må sendes skriftlig, via vårt kontaktskjema, eller ved å logge på AutoPASS Min Side og si opp avtalen der.  Brikken kastes som elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall.
 • Dersom du velger å gjenbruke brikken, så kan du sette avtalen på hold på AutoPASS Min Side

For mer informasjon om nye Min side finner du veiledning her.

Den 27.02.18 ble det lansert en ny selvbetjeningsløsning hvor du logger på med elektronisk ID.

Ved førstegangs innlogging blir du definert som ny kunde. Du må altså logge din konto, deretter tilknytte din avtale.

Det er lurt å ha vår veiledning  tilgjengelig når du logger på Min Side

Logg deg inn på Min Side.
Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre. Brikke vil bli tilsent i posten innen 10 dager.

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer og annen informasjon på avtalen din via Min Side.

 

Passeringsopplysninger kan hentes ut på Min Side.

Om du kun ønsker passeringer i en spesifikk tidsperiode kan du velge dette under fanen passeringer. Passeringer kan kun hentes ut per måned, ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller eventuelt ta kontakt med ditt bomselskap.

Se vår Veiledning

Logg inn på Min Side. 
Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket brikke/kjøretøy det gjelder.

Skal brikken gjøres opp og depositum utbetales, eller skal den gjenbrukes?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruk brikken», kan du velge å benytte brikken i annet kjøretøy på et senere tidspunkt. Du må gi beskjed når du ønsker å flytte brikken over i et annet kjøretøy.

Husk å fjerne brikken fra bilen.

OBS! Er det tilleggsavtaler knyttet til brikken/bilen, vil disse også avsluttes.

 

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til vår adresse.
For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Du kan enkelt endre bil via Min Side, husk å foreta endringen innen tre virkedager.

> Logg deg inn på Min Side.
> Klikk på den lyseblå boksen «Endre kjøretøy».
> Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
> Bilendringen er registrert.

 

Nytt om salgsmelding!

Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Du kan enkelt endre opplysninger på avtalen din via Min Side.

Ved å logge på Min Side kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

Dersom du har avtale, kan du enkelt endre adresse via Min Side:

> Logg deg inn på Min Side
> Klikk på den brune boksen «Endre profil».
> I feltet «Fakturaadresse» fjerner du din gammel adresse og legger inn den nye.
> Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. For passeringer uten avtale, så må vi innhente opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Når du har logget inn:
Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. (bilde 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».
Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Om du valgte «Gå til passeringer» vil du få en oversikt over de passeringene som er registrert på fakturaen. Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bomselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.

Fra 01.01.18 ble avtalevilkårene oppdatert.

Dette er generelle betingelser og gjelder for alle AutoPASS anlegg.

Dersom du ønsker informasjon om det enkelte anlegg, finner du dette på websidene når du har valgt det aktuelle prosjektet.

 

AutoPASS vilkår på norsk: pdf AutoPASS betingelser

AutoPASS vilkår på engelsk:  pdf Autopass conditions

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Timesregel i Vossapakko:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Nord Jæren:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner og bomringer i løpet av 60 minutter.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Se oversikt over bomstasjoner på Nord – Jæren. 

Timesregel i Kvammapakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Hagalandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Førdepakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bømlopakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Bergen:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

 

Timesregel i Askøypakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Førdepakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Askøypakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Hardangerbrua:

Fra 01.12.18 innføres månedstak på Hardangerbrua.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonen, og får ikke fordeler som månedstak.

Månedstak Vossapakko:

Fra 01.12.18 innføres månedstak på Vossapakko.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonen, og får ikke fordeler som månedstak.

Månedstak Nord-Jæren:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bømlopakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bomringen i Bergen:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

De fleste bompengeprosjekter har egne fordeler ved at du inngår avtale.
Under finner du en generell oversikt, og du finner prosjektspesifikke fordeler i egne FAQ’er, under hvert prosjekt.

Her er en oversikt over mulige fordeler som du kan oppnå:
 • Fra 10% til  50% rabatt pr passering.
 • Timesregel,  med maks en passering innenfor 60 eller 90 minutter belastes avtalen. Gjelder pr kjøretøy.
 • Månedstak, med et maks antall passeringer pr mnd belastes avtalen. Gjelder per kjøretøy.
 • Benytte retten til fritak ved passering. Dette forutsetter avtale og brikke.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet, og du får automatisk rabatt i de anleggene som gir dette.  Alle dine passeringer blir fakturert din hovedavtale, som er den avtalen hvor du har fått brikken din i fra.
 • Via en egen Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
 • Sporfri avtale. Du kan velge at informasjon om dine passeringer skal slettes, etter de er belastet avtalen.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • 20% rabatt pr passering (Gjelder kun takstgruppe 1)
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet.
  Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

 

Alle med gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg får automatisk full rabatt og fordeler ved passering i Vossapakko.

Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering i rv.19 Horten.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering i Kvammapakken
 • Du får fordeler som timesregel
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • 20% rabatt pr passering (Gjelder kun takstgruppe 1)
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet.
  Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Alle med gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg får automatisk full rabatt og fordeler ved passering i Jondalstunnelen.

Med avtale med Halsnøysambandet oppnår du disse fordelene:
 • 20% rabatt pr passering. (gjelder kun kjøretøy i taktsgruppe 1)
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, hvor du har mottatt brikken din i fra.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale med Finnfast oppnår du disse fordelene:
 • 30% eller 40% rabatt pr passering.
 • Traktor blir taksert som lett kjøretøy.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, hvor du har mottatt brikken din i fra.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale med Eksportvegen oppnår du disse fordelene:
 • 10%, 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering.
 • Du får «omvendt timesregel» i bomstasjonene Skorgen og Skjeggestad.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med brikke fra annet anlegg og uten avtale med Eksportvegen oppnår du likevel disse fordelene:
 • 10% rabatt pr passering 
 • Omvendt timesregel

Med avtale med E134 Stordalstunnelen/Åkrafjorden oppnår du disse fordelene:

 • 20% rabatt pr passering. (gjelder takstgruppe 1)
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, hvor du har fått brikken din i fra.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc. Du kan også tegne avtale på Min Side.

 

Med gyldig AutoPASSavtale og brikke oppnår du disse fordelene:
 • 20% rabatt pr passering, også i rushtiden
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet har fått brikken din i fra (hovedavtale).
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med AutoPASS- avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du får 20% rabatt pr passering. (gjelder kun takstgruppe 1)
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg.  Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc. Du kan også tegne nye avtaler på Min Side.
Med avtale med Gjesdal oppnår du disse fordelene:
 • 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, hvor du har mottatt brikken din i fra.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering i Bømlopakken
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Med avtale med Bomringen i Bergen oppnår du disse fordelene:

 • 20% rabatt pr passering, også i rushtiden.  (Gjelder kun takstgruppe 1)
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, dersom du har brikke fra Bomringen i Bergen.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

 

Alle med gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg får automatisk full rabatt og fordeler ved passering.

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjeggstad.

Med AutoPASS-brikke:

 • Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to bomstasjonene, Skorgen eller Skjeggstad.
 • Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

Uten AutoPASS-brikke i bilen

 • Du betaler full pris ved hver enkelt passering.

Ta kontakt med kundeservice og vi sperrer brikken for videre bruk.

Dersom du søker refusjon for belastede passeringer må du sende kopi av anmeldt forhold.

Betaling og faktura

Vi sender automatisk ut Epostfaktura til de som har registrert en epostadresse på sin avtale. Eposten inneholder en link til din fakturainformasjon.
Du velger selv hvordan du ønsker å betale denne fakturaen.

Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via eFaktura.

Husk å holde kontaktinformasjon oppdatert på din avtale. Dette gjør du via Min Side.

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

For å få fritak, må du inngå AutoPASS avtale og få brikke til bilen.
Og når du registrerer din elbil, eller ditt parkeringskort for forflytningshemmede vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

Hvordan går du frem:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse , der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen med gyldighet i to år har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Bymiljøpakken Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Fritak for ett kjøretøy – Fritaksavtale

Dersom du er forflytningshemmede og har ett kjøretøy må du sende søknad om fritak for betaling til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Fritak for flere kjøretøy – uten avtale

Dersom du har flere kjøretøy, må du søke bompengeselskapet om refusjon for bompasseringene for de bilene som ikke har avtale med fritak for betaling i bomringer.
Søknad må sendes innen tre måneder etter at passeringene har funnet sted. Du må oppgi passert bomstasjon, tidspunkt og kjøretøyets kjennetegn. Kopi av parkeringstillatelsen må vedlegges.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer.

Fritak for passeringer som ikke foretatt med eget kjøretøy

Kjøretøyet har ikke AutoPASS avtale, og eier har mottatt fullprisfaktura
Forflytningshemmede som ikke har egen bil kan få refundert betaling eller ettergitt faktura for passeringer hvor vedkommende har rett på fritak.
Krav om refusjon/ettergivelse må fremmes til det aktuelle bompengeselskapet hvor passeringene er foretatt og hvor bilens eier har mottatt fakturaen fra.
Dersom fakturaen er betalt, vil refusjonen gå til den som har betalt fakturaen.
For å få refundert eller kansellert aktuelle passeringer, må den forflytningshemmede og/eller bilens eier sende inn kopi av tilsendt faktura, hvor man merker av hvilke passeringer den forflytningshemmede var med som passasjer, eller som fører av gjeldende kjøretøy.

Kjøretøyets eier har AutoPASSavtale, og passeringer er trukket på avtalen
Dersom den forflytningshemmede har passert med et kjøretøy som har AutoPASS avtale, må avtaleinnehaver sende inn et signert brev, merket med dato, klokkeslett og sted for passeringene, registreringsnummer på bilen, samt en kopi av parkeringstillatelsen, til det bompengeselskapet hvor avtalen er inngått.
De aktuelle passeringene vil da bli godskrevet avtalen.

Hva gjør du?
I begge tilfeller må kravet sendes innen tre måneder etter at passeringen fant sted, passeringene spesifiseres (tid, sted, registreringsnummer), kopi av faktura og kopi av parkeringstillatelse med gyldighet i minimum 2 år må legges ved.

Bompenger inneholder ikke MVA, men det er MVA på ferjer og på passeringer i enkelte utenlandske bompengeselskap.

Dersom du har fått en faktura med passeringer som inneholder MVA så kan du skrive ut bilaget ved å logge inn Min Side.
Høgreklikk på Faktura, og under «skriv ut faktura» så velger du «bilag momsref».

Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din på en av følgende to måter:

 1. Neste gang du betaler en faktura fra oss, vil du få spørsmål om du ønsker å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Bekreft dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.
 2. Du kan også opprette avtale ved å søke i nettbankens kontaktoversikt, velg bompengeselskap og legg til ditt kundenummer i referansefeltet.

Din efakturareferanse er ditt kundenummer.

Du kan også lese mer på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Når du har logget inn:
Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. (bilde 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».
Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Om du valgte «Gå til passeringer» vil du få en oversikt over de passeringene som er registrert på fakturaen. Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bomselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

Takstgruppe 1

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2

Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2.
Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy på autopass.no

Les mer om unntak for obligatorisk brikke

Takstgrupper ved miljødifferensiering

I anlegg som bruker miljødifferensiert takst kan det bli inntil fire ulike takster for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.
Takstgruppe 1 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre (bensin, gass, etanol etc).
Takstgruppe 2 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI.
Moped/motorsykkel betaler bompenger kun i den eneste manuelle bomstasjonen: Atlanterhavstunnelen, som benytter egne takstkategorier.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Hvem har rett til fritak og refusjonsrett

Unntak for å betale bompenger er som i gjeldene bompengeordning.
I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.

Bergen Bompengeselskap AS betaler ut refusjon etter søknad. Søknaden må inneholde informasjon om registreringsnummer på kjøretøyet, brikkenummer, dato for passering, navn på avtaleinnehaver av AutoPASS avtalen, og kontonummer beløpet skal utbetales til.

Eventuelt flere perioder med beredskapstakster vil bli samlet opp og utbetalt i samme refusjon.

 • Forskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Etterskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Faktura må betales, refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Avtale med annet bompengeselskap – Faktura må betales, refusjon via bank.

Søknad sendes Bergen Bompengeselskap Kundeservice

Les mer:

 

Timesregel i Vossapakko:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Nord Jæren:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner og bomringer i løpet av 60 minutter.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Se oversikt over bomstasjoner på Nord – Jæren. 

Timesregel i Kvammapakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Hagalandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Førdepakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Bergen:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

 

Timesregel i Askøypakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Innføringen av rushtidsavgift startet i Bergen den 1. februar 2016.

Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.
Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Se takstene under Priser og betaling

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Innføringen av rushtidsavgift startet i Bymiljøpakken Nord Jæren den 1. oktober 2018.

Høyere takst: Mandag til fredag i rushtiden kl. 07:00 – 09:00 og 15:00 – 17:00.
Lavere takst: Mandag til fredag utenom rushtiden, samt lørdag, søndag og helligdager.

Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Se takstene under Priser og betaling

Vedtak om miljødifferensiering:
 • Den 01.10.17 ble det vedtatt et nytt vedtak om miljødifferensierte takster.
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.
Hvor er dette innført?
 • Fjellinjen innfører som eneste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i 2017.

 

Månedstak Førdepakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Askøypakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Nord-Jæren:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bomringen i Bergen:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Kjøretøygruppe M1

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Ny ordning for takstberegning:

Den  4. april 2016 ble det innført en ny ordning fører til at biler over 3500 kg i gruppe M1 kan få samme takst som biler under 3500 kg
Det stilles da krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

Norske biler

Norske biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, inngår automatisk i takstgruppe 1.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke

Eiere av utenlandskregistrerte biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1.

Med andre typer EasyGo-brikker

Eiere av biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGo-brikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1 ved bompasseringer i Norge.

De fleste bompengeprosjekter har egne fordeler ved at du inngår avtale.
Under finner du en generell oversikt, og du finner prosjektspesifikke fordeler i egne FAQ’er, under hvert prosjekt.

Her er en oversikt over mulige fordeler som du kan oppnå:
 • Fra 10% til  50% rabatt pr passering.
 • Timesregel,  med maks en passering innenfor 60 eller 90 minutter belastes avtalen. Gjelder pr kjøretøy.
 • Månedstak, med et maks antall passeringer pr mnd belastes avtalen. Gjelder per kjøretøy.
 • Benytte retten til fritak ved passering. Dette forutsetter avtale og brikke.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet, og du får automatisk rabatt i de anleggene som gir dette.  Alle dine passeringer blir fakturert din hovedavtale, som er den avtalen hvor du har fått brikken din i fra.
 • Via en egen Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
 • Sporfri avtale. Du kan velge at informasjon om dine passeringer skal slettes, etter de er belastet avtalen.

Med avtale med Bomringen i Bergen oppnår du disse fordelene:

 • 20% rabatt pr passering, også i rushtiden.  (Gjelder kun takstgruppe 1)
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, dersom du har brikke fra Bomringen i Bergen.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

 

Alle med gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg får automatisk full rabatt og fordeler ved passering.

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:

 

 

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjeggstad.

Med AutoPASS-brikke:

 • Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to bomstasjonene, Skorgen eller Skjeggstad.
 • Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

Uten AutoPASS-brikke i bilen

 • Du betaler full pris ved hver enkelt passering.

Dersom du har solgt bilen din, men ikke endret eller fjernet bilnummeret fra avtalen/brikken, vil du motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du kan enkelt foreta endring eller oppsigelse av bilnummer via Min Side.

 

Bomstasjoner

Bomstasjoner Bomringen i Bergen

I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i en retning.

Det kreves inn bompengner i retning mot byen, med unntak av to bomstasjoner*:

 • Fjøsangerveien
 • Nattlandsveien
 • Storetveitvegen
 • Dolviken
 • Fyllingsdalen
 • Gravdal
 • Straume
 • Sandviken
 • Nygårdsbroen
 • Florida
 • Gyldenpris
 • Kalfaret
 • Michael Krohnsgate (*Innkreving i retning mot Danmarksplass)
 • Damsgårdsveien (*Innkreving i retning mot Danmarksplass )

Du kan se alle bomstasjonene på kart

Bomstasjoner Askøypakken

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i en retning, mot Askøybrua/Bergen:

 • Nedre Kleppe – I stigningen etter Juviksflaten
 • Stongafjellet – Rett nord for Stongafjellstunnelen
 • Storeklubben – Påkjøringsrampe Askøybroen, mot sør
 • Vatnavatnet – Sydvest for Florvågtunnelen

Se bomstasjonene på kart

Bomstasjoner Vossapakko

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • E16 Bolstad bomstasjon
 • Rv.13 Svelgane bomstasjon

Se kart over bomstasjonene.

 

Bomstasjon T-forbindelsen

I bomstasjonen fv.47 Mjåsund betales det for passeringer i begge retninger.

Se bomstasjonen på kart 

Bomstasjoner Kvammapakken

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • Rv. 7 Kjepsohøgda (øst for Norheimsund)
 • Rv. 7 Steinsdalen (vest for Norheimsund)

Sjå bomstasjonene i eit kart.

Bomstasjoner i Haugesund og østover

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i en retning,  ut av byen:

 • Fv.47 Karmsundsgata sør
 • Fv.923 Salhusveien
 • Fv.831 Spannaveien
 • Fv.938 Skjoldaveien
 • Fv.47 Tittelsnesvegen
 • Fv.924 Skeisvollsveien

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • E134 Hodnafjell
 • E39 Liland
 • E134 Toskatjørn

Bomstasjoner Karmøy

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger

 • Fv.47 Liknes
 • Fv.47 Veakrossen
 • Fv.47 Bygnes
 • Fv.47 Norheim

Se bomstasjonene i kart

Bomstasjonen til fv.544 Halsnøysambandet:

Bomstasjonen er plassert på fv.544 Halsnøy, med innkreving hele døgnet alle dager, begge veier.

Se bomstasjonen på kart 

Bomstasjonen er plassert ved Øvstabø, med innkreving hele døgnet alle dager, begge veier.

 • Bomstasjon fv.45 Gjesdal

Se bomstasjonen på kart.

Bomstasjoner Førdepakken

I bomstasjonene til Førdepakken bomselskap AS skal det betales for passeringer i retning Førde sentrum

 • E39 Bakkebøvegen (Førde vest/Hafstadvegen)
 • Rv5 Kletten (Øyrane/Naustdalsvegen/før tunnelen mot Florø)
 • E39 Bruland (Førde aust/Brulandsvegen)
 • Fv481 Presteholten (Angedalsvegen)
 • Fv484 Brulandsvellene (Vievegen/sør for Viebrua)

Se bomstasjonene på kart

Det er en bomstasjon på Finnfast med innkreving i begge retninger.

 • Rv. 519 Finnøytunnelen

Se bomstasjon på kart

Bomstasjoner Eksportvegen

I bomstasjonene til Eksportvegen skal betales det for passeringer i begge retninger.

 • Tresfjordbrua – Vikebukt
 • Skorgen – E136 rundt Tresfjorden
 • Skjeggstad – E136 rundt Tresfjorden
 • Vågstrandstunnelen

Les mer:

Bomstasjon

 • Bomstasjon E134 Åkrafjordtunnelen / Stordalstunnelen

Betaling i begge retninger.

Se bomstasjonen på kart

Bomstasjon Rv. 19 Horten

 • Bomstasjon rv. 19 Skoppum.

Det betales  for passeringer i begge retninger.

Se bomstasjonen på kart.

Jondalstunnelen har en bomstasjon lokalisert på fv.107 på sørsiden av tunnelen. Bomstasjonen har innkreving i begge retninger.

 • Bomstasjon Jondalstunnelen.

Se bomstasjonen på kart.

Her finner du en oversikt over bomringene og bomstasjonene i Bymiljøpakken fra 01.10.18.

Bomsnitt:
 • Stavanger bomring (11 bomstasjoner)
 • Sandnes bomring (10 bomstasjoner)
 • Sola bomring (2 bomstasjoner)
 • Forus bomring (10 bomstasjoner)
 • Risavika bomring (2 bomstasjoner)
 • Ytre bomsnitt nord: bomstasjoner på grensen mellom Stavanger og Randaberg.  (3 bomstasjoner)

Du betaler bompenger bare i en retning, og det er når du kjører inn i en bomring, ikke ut av ringen(e). Bortsett fra Ytre bomsnitt nord, hvor du betaler mot Stavanger.

Les mer om Timesregel, Månedstak og Rushtidsavgift.

 

Bomstasjoner i Stavanger bomring Innkrevingsretning
Fv435 Bybrua (like før tunnel mot sentrum) Mot Sør
Fv411 Tastagata (ved Tanangergata) Mot Sør
Christian Bjellandsgate (mellom Vistegata og Feisteinveien) Mot Sør
Fv446 Randabergveien (utenfor husrekke 8A-F) Mot Sør
Fv 416 Øvre Stokkavei (like etter kryss til/fra E39) Mot Øst
Rv509 Madlaveien  (ved Mosvannsparken nærmest Tjensvoll) Mot Nordøst
E39 Mosvatnet (Motorveien) Mot Nord
Fv404 SUS (Fylkeslege Ebbells gate, ved Stavanger Universitetssjukehus) Mot Nord
Fv 44 Lagårdsveien (like etter rundkjøring ved Hillevågtunnelen, i retning mot sentrum) Mot Nord
Fv 415 Nedre Stokkavei  (ved Edvard Griegs plass, «Skrodå») Mot Øst
Ytre Ringveg vest Mot Øst

 

Bomstasjoner i Ytre bomsnitt Nord Innkrevingsretning
Fv409 Kvernevikveien Mot Sør
E39 Tastatorget (Randabergveien) Mot Øst
Fv413 Finnestadgeilen Mot Øst

Bomstasjoner i Risvika bomring Innkrevingsretning
Rv 509 Tanangerveien (Jåsund, like ved Hafrsfjord bru) Mot Sør
Rv 509 Tanangerveien (ved Baker Hughes) Mot Nord

Bomstasjoner ved Sola flyplass Innkrevingsretning
Fv509 Flyplassveien (ved Circle K-stasjonen) Mot Sørvest
Fv374 Nordsjøveien (mellom avkjørsel til Sola Strand Hotel og rundkjøring til Utsola) Mot Nord

Bomstasjoner i Forus bomring Innkrevingsretning
Fv44 Diagonalen/Boganesveien (kryss til Viking stadion) Mot øst
Moseidsletta (like etter avkjørsel fra Solasplitten) Mot Øst
Røynebergveien  (like etter avkjørsel fra Solasplitten) Mot sørøst
Åsenveien (langs Foruskanalen, før Åsenmyra og Åsenkroken) Mot Øst
Fv443 Forusbeen (like ved rundkjøring ved Løwenstrasse, avfallsanlegget) Mot Øst
E39 Refsnesveien (på motorveien, like sør for Refsnesveien som krysser over) Mot Sørøst
E39 Stokkamyra (ved Håkull) Mot Nord
Stokkaveien (like ved Kvadrat) Mot Nord
Fv44 Forussletta  (nær rundkjøring ved Stavangerveien) Mot Nord
Fv314 Gamleveien  (på Sandnessiden, like ved kommunegrensen med Stavanger) Mot Nord

Bomstasjoner i Sandnes bomring Innkrevingsretning
Fv44 Strandgata  (ved Somaneset og Norlines) Mot Sør
Roald Amundsensgate  (ved Motorhotellet) Mot Sør
Dyre Vaas vei (ved Rossalandtunet) Mot Sør
Fv509 Oalsgata (mellom kryss ved Folkvordveien og Arne Garborgsvei) Mot Sørøst
Fv241 Heigreveien (like ved kryss til Foren, der E39 går over Heigreveien) Mot Nordøst
Fv325 Jærveien (like ved kryss til Sandskaret, nord for Kvelluren bru) Mot Nord
Fv330 Hoveveien  (ved kryss til Olinebakken) Mot Nord
Fv334 Gamle Ålgårdsveien, Austrått (ved Tranegarden og Prestegårdsveien) Mot Nord
Fv 323 Austråttveien, (mellom Kyrkjevegen og Høgevollsveien) Mot Vest
Fv332 Hanaveien, (Hanabryggene) Mot Sør

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Hvem har rett til fritak og refusjonsrett

Unntak for å betale bompenger er som i gjeldene bompengeordning.
I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.

Bergen Bompengeselskap AS betaler ut refusjon etter søknad. Søknaden må inneholde informasjon om registreringsnummer på kjøretøyet, brikkenummer, dato for passering, navn på avtaleinnehaver av AutoPASS avtalen, og kontonummer beløpet skal utbetales til.

Eventuelt flere perioder med beredskapstakster vil bli samlet opp og utbetalt i samme refusjon.

 • Forskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Etterskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Faktura må betales, refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Avtale med annet bompengeselskap – Faktura må betales, refusjon via bank.

Søknad sendes Bergen Bompengeselskap Kundeservice

Les mer:

 

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må man huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

 • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
 • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

Timesregel i Vossapakko:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Nord Jæren:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner og bomringer i løpet av 60 minutter.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Se oversikt over bomstasjoner på Nord – Jæren. 

Timesregel i Kvammapakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Hagalandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Førdepakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Bergen:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

 

Timesregel i Askøypakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Innføringen av rushtidsavgift startet i Bergen den 1. februar 2016.

Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30.
Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager.

Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Se takstene under Priser og betaling

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Innføringen av rushtidsavgift startet i Bymiljøpakken Nord Jæren den 1. oktober 2018.

Høyere takst: Mandag til fredag i rushtiden kl. 07:00 – 09:00 og 15:00 – 17:00.
Lavere takst: Mandag til fredag utenom rushtiden, samt lørdag, søndag og helligdager.

Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Se takstene under Priser og betaling

Månedstak Førdepakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

Fakturaperiode:
Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned, slik at du kan få faktura for passeringer gjort for flere måneder. Fakturaen kan derfor inneholde mer enn 30 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 30 passeringer innenfor en måned.
Informasjon om passeringer får du om du logger deg på Min Side.

Uten avtale:
NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Askøypakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Hardangerbrua:

Fra 01.12.18 innføres månedstak på Hardangerbrua.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonen, og får ikke fordeler som månedstak.

Månedstak Vossapakko:

Fra 01.12.18 innføres månedstak på Vossapakko.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonen, og får ikke fordeler som månedstak.

Månedstak Nord-Jæren:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bomringen i Bergen:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:

 

 

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjeggstad.

Med AutoPASS-brikke:

 • Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to bomstasjonene, Skorgen eller Skjeggstad.
 • Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

Uten AutoPASS-brikke i bilen

 • Du betaler full pris ved hver enkelt passering.

Brikke

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale online.
Se gjerne også den utfyllende Veiledningen

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hovedavtale er der hvor du får brikken din i fra.
Lokalavtale er tilleggsavtaler du tegner for å få rabatt flere steder. Da oppgir du brikkenummeret som du har fått fra hovedavtalen din.
Passering i en bomstasjon du ikke har lokalavtale: Noen anlegg gir automatisk full rabatt så lenge du har avtale og brikke fra et annet anlegg. Du trenger derfor ikke tegne tilleggsavtale med disse. Passeringer blir belastet hovedavtalen din.

Du kan velge mellom å si opp din avtale og brikke, eller å sette avtalen på vent for å gjenbruke brikken senere.

 • Oppsigelse må sendes skriftlig, via vårt kontaktskjema, eller ved å logge på AutoPASS Min Side og si opp avtalen der.  Brikken kastes som elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall.
 • Dersom du velger å gjenbruke brikken, så kan du sette avtalen på hold på AutoPASS Min Side

For mer informasjon om nye Min side finner du veiledning her.

Logg deg inn på Min Side.
Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre. Brikke vil bli tilsent i posten innen 10 dager.

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

Logg inn på Min Side. 
Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket brikke/kjøretøy det gjelder.

Skal brikken gjøres opp og depositum utbetales, eller skal den gjenbrukes?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruk brikken», kan du velge å benytte brikken i annet kjøretøy på et senere tidspunkt. Du må gi beskjed når du ønsker å flytte brikken over i et annet kjøretøy.

Husk å fjerne brikken fra bilen.

OBS! Er det tilleggsavtaler knyttet til brikken/bilen, vil disse også avsluttes.

 

Her finner du en beskrivelse på hvordan du fjerner brikken fra vinduet,  utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med nye brikker sommeren 2014.

 

Brikkenummerets plassering avhenger av hvilken type brikke du har.

 • Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og består av 10 siffer. Eksempel L: 01 2345678 9
 • Nummeret på nye norske brikker består av 16 siffer og begynner med 957800..

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til vår adresse.
For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Her finner du en oversikt over brikker i omløp, samt veiledning til hvordan og hvor du kan montere brikken din:

Brikketype fra sommeren 2018.

Q-free: Brikke med brakett

Veiledning: 

OBS! Husk at brikken skal forbli i braketten. Så når du bytter bil, tar du både brikke og brakett med. Du kan få nytt brikkefeste med borrelås hos bompengeselskapet. Husk samtidig å melde fra om bilendring.


Brikketype fra sommeren 2014:

Kapsch: 

Norbit: 
Veiledning:


Brikketyper fra 2002

Norbit

Veiledning 

Klikk for større bilder.

Les mer:

Hvordan fjerner jeg brikken?

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

Takstgruppe 1

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2

Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2.
Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy på autopass.no

Les mer om unntak for obligatorisk brikke

Takstgrupper ved miljødifferensiering

I anlegg som bruker miljødifferensiert takst kan det bli inntil fire ulike takster for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.
Takstgruppe 1 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre (bensin, gass, etanol etc).
Takstgruppe 2 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI.
Moped/motorsykkel betaler bompenger kun i den eneste manuelle bomstasjonen: Atlanterhavstunnelen, som benytter egne takstkategorier.

Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk rabatt når du passerer i de fleste andre AutoPASS anlegg, varierende fra 10-40% rabatt. Det gis også enkelte steder timesregel og månedstak når du passerer med AutoPASS brikke.

For mer informasjon om rabatter og fordeler, ta kontakt med det aktuelle bompengeselskapet hvor du skal passere.

Se oversikt over:

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må man huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

 • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
 • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

Fritak

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

For å få fritak, må du inngå AutoPASS avtale og få brikke til bilen.
Og når du registrerer din elbil, eller ditt parkeringskort for forflytningshemmede vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

Hvordan går du frem:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse , der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen med gyldighet i to år har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Bymiljøpakken Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Fritak for ett kjøretøy – Fritaksavtale

Dersom du er forflytningshemmede og har ett kjøretøy må du sende søknad om fritak for betaling til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Fritak for flere kjøretøy – uten avtale

Dersom du har flere kjøretøy, må du søke bompengeselskapet om refusjon for bompasseringene for de bilene som ikke har avtale med fritak for betaling i bomringer.
Søknad må sendes innen tre måneder etter at passeringene har funnet sted. Du må oppgi passert bomstasjon, tidspunkt og kjøretøyets kjennetegn. Kopi av parkeringstillatelsen må vedlegges.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer.

Fritak for passeringer som ikke foretatt med eget kjøretøy

Kjøretøyet har ikke AutoPASS avtale, og eier har mottatt fullprisfaktura
Forflytningshemmede som ikke har egen bil kan få refundert betaling eller ettergitt faktura for passeringer hvor vedkommende har rett på fritak.
Krav om refusjon/ettergivelse må fremmes til det aktuelle bompengeselskapet hvor passeringene er foretatt og hvor bilens eier har mottatt fakturaen fra.
Dersom fakturaen er betalt, vil refusjonen gå til den som har betalt fakturaen.
For å få refundert eller kansellert aktuelle passeringer, må den forflytningshemmede og/eller bilens eier sende inn kopi av tilsendt faktura, hvor man merker av hvilke passeringer den forflytningshemmede var med som passasjer, eller som fører av gjeldende kjøretøy.

Kjøretøyets eier har AutoPASSavtale, og passeringer er trukket på avtalen
Dersom den forflytningshemmede har passert med et kjøretøy som har AutoPASS avtale, må avtaleinnehaver sende inn et signert brev, merket med dato, klokkeslett og sted for passeringene, registreringsnummer på bilen, samt en kopi av parkeringstillatelsen, til det bompengeselskapet hvor avtalen er inngått.
De aktuelle passeringene vil da bli godskrevet avtalen.

Hva gjør du?
I begge tilfeller må kravet sendes innen tre måneder etter at passeringen fant sted, passeringene spesifiseres (tid, sted, registreringsnummer), kopi av faktura og kopi av parkeringstillatelse med gyldighet i minimum 2 år må legges ved.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmede* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Hvem har rett til fritak og refusjonsrett

Unntak for å betale bompenger er som i gjeldene bompengeordning.
I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.

Bergen Bompengeselskap AS betaler ut refusjon etter søknad. Søknaden må inneholde informasjon om registreringsnummer på kjøretøyet, brikkenummer, dato for passering, navn på avtaleinnehaver av AutoPASS avtalen, og kontonummer beløpet skal utbetales til.

Eventuelt flere perioder med beredskapstakster vil bli samlet opp og utbetalt i samme refusjon.

 • Forskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Etterskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Faktura må betales, refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Avtale med annet bompengeselskap – Faktura må betales, refusjon via bank.

Søknad sendes Bergen Bompengeselskap Kundeservice

Les mer:

 

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:

 

 

Lyssignal

Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest.  (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
 • Brikken din har lavt batteri
 • En midlertidig feil ved bomstasjon
 • Negativ saldo på din forskuddsavtale

Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

Det finnes to forskjellige løsninger for lyssignaler i AutoPASS anlegg:

 1. Bomstasjoner uten lyssignal (foreløpig kun Nord-Jæren)
 2. Bomstasjoner med lyssignal:
  • Lyssignalene består av grønt og hvitt plusstegn, og et gult kamera.
  • Lyssignalene består av grønt og hvitt plusstegn, og intet signal.
1. Bomstasjoner uten lyssignal

Nyere bomstasjoner har ingen saldolys. Du vil derfor ikke få lyssignal ved passering, selv om du passerer med brikke.

 • Dersom du passerer med en gyldig AutoPass-avtale og brikke, vil din passering bli belastet avtalen med rabatt og andre lokale fordeler.
 • Dersom du passererer uten gyldig avtale og brikke vil det bli tatt bilde av kjennemerket på bilen din.  Faktura vil bli sendt til bilens eier til full pris, og uten andre lokale fordeler.

Du kan sjekke avtalens gyldighet og saldo på https://minside.autopass.no/ 

2. Bomstasjoner med lyssignal
Grønt lyssignal  


Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet.

 Hvitt lyssignal  

Har du forskuddsavtale  betyr dette at saldo på avtalen er lav. Du vil motta ny faktura og denne må betales før saldoen er negativ.

Har du etterskuddsavtale betyr dette at forfallsdatoen på siste faktura er passert.
OBS! For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når avtalegirotrekket er sendt til banken, og frem til trekket er utført.

Intet lyssignal/Gult kamera


Dette betyr at det blir tatt bilde av kjennemerket på bilen din. Det kan bety at du har passerert med en brikke som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.
Vi gjør oppmerksom på at etterskuddsavtaler med inkassokrav automatisk blir sperret.

 

Ved oppstart av nye avtaler så får du ikke korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert din avtale og betaling.

Miljødifferensiering

Den 1. juni 2018 innføres miljødifferensiering i Bergen.

Politikerne har bestemt at for kjøretøy i Takstgruppe 1, altså personbiler, er det drivstofftypen som avgjør hvilken takst du må betale.

Det er kun for kjøretøy i takstgruppe 2 at det er euroklassen som avgjør prisen.

Elbiler og hydrogenbiler vil fremdeles kjøre gratis i bomringen i Bergen etter innføring av miljødifferensierte takster.

Ladbare hybridbiler får takst som en bensin bil, uavhengig om den bruker diesel eller bensin.

Hybridbiler som ikke er ladbare og bruker bensin betaler bensinpris, mens de som bruker diesel betaler dieselpris.

Miljødifferensieringen og hvordan takstene er gruppert er det politikerne som har besluttet i Miljøpakken. Vi som bompengeselskap har ingen mulighet til å gå utenom de takstgruppene som er bestemt her, og må derfor prise de som kjører med miljøvennlig diesel, som en «vanlig» dieselbil.

Etter miljødifferensieringen innføres i Bergen, vil skiltene vise høyeste takst i hver takstgruppe, diesel for kjøretøy under 3,5 tonn og Euro 1-5 for kjøretøy over 3,5 tonn.

Grunnen til at skiltene viser kun to dyreste takstene er både av hensyn til trafikksikkerhet, lesbarhet for bilistene og hensynet til omgivelsene på veikanten.

For norske kjøretøy henter vi informasjon om miljø- og drivstoffklasse fra Statens vegvesens motorvognregister, du som passerer trenger ikke foreta deg noe.

Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det på tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.

Dersom du har utenlandsk kjøretøy, så må du registrere dine kjøretøydata på følgende side: www.autopass.no/ed

Dersom du ikke oppdaterer miljøinfo på ditt utenlandske kjøretøy, så blir du belastet den høyeste taksten innenfor takstgruppen.

Med gyldig AutoPASS avtale og brikke fra Ferde eller fra et annet bompengeselskap, får du automatisk 20% rabatt ved passering i Bomringen i Bergen etter 01.06.18.

Du blir også kun belastet for en passering per time, og du har et tak på 60 passeringer per måned.

Les mer:

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen,  som ble inngått mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bergen kommune
og Hordaland fylkeskommune i juni 2017, og bypakke Bergen, som ble vedtatt i stortinget i desember 2017.

Den nye bompengeordningen Bypakke Bergen innebærer både innføring av nye miljødifferensiert takster og nye bomsnitt.
Det er lagt til grunn at miljødifferensierte takster innføres fra 1. juni 2018.
Det er videre lagt til grunn at nye bomsnitt er satt i drift i 2019.

 

For mer informasjon:

Statens vegvesen – Byvekstavtale Bergen

Handlingsprogram Miljøløftet – Bergen Kommune

 

 Bypakke Bergen
Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Diesel Normal-takst Euro V og eldre Euro VI
Rushtid
(0630-09:00 og 14:30-16:30)
Uten avtale/brikke – 0% 54,00 49,00 118,00 72,00
Resten av døgnet, samt lørdag, søndag, helligdager og andre offentlige fridager. Uten avtale/brikke – 0% 29,00 24,00 67,00 36,00
 MED AUTOPASS-AVTALE
Rushtid
(0630-09:00 og 14:30-16:30)
Med AutoPASSavtale/brikke – 20% / 0% 43,20 39,20 118,00 72,00
Resten av døgnet, samt lørdag, søndag, helligdager og andre offentlige fridager. Med AutoPASSavtale/brikke – 20% 0% 23,20 19,20 67,00 36,00

 El- og hydrogenkjøretøy vil fremdeles kjøre gratis i bomringen i Bergen.

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20% rabatt.  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

 

Endring for avtalekunder i Bomringen i Bergen:
 • Kunder behøver ikke foreta seg noe vedrørende avtaler, avregning eller annet i tilknytning til omleggingen. Systemet henter informasjon om miljø- og drivstoffklasse fra Statens vegvesens motorvognregister.
  Se gjerne punktet «Hvordan vet Bomringen i Bergen hvilken takst jeg skal betale» for mer informasjon.
 • Alle hovedavtaler med brikke fra Bomringen i Bergen blir automatisk gjort om til etterskuddsavtaler med 20% rabatt den 01.06.18.
  Gjenstående saldo fra innbetalt forskuddsbeløp vil bli overført ny avtale etter ca 3 uker, når alle passeringer fra før 01.06.18 er bli belastet.
 • Dersom du har brikke fra et annet selskap, og tilleggsavtale hos Bomringen i Bergen for å oppnå lokal rabatt, blir denne tilleggsavtalen avviklet.
  Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på avtalen vil bli tilbakeført innen tre måneder etter endringen.Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 10.06.18 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse via vårt kontaktskjema.AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, (hovedavtale i et annet selskap), blir ikke endret, og passeringer foretatt i Bomringen i Bergen fra 1. juni vil bli trukket fra hovedavtalen.
 • Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.06.18.

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen. Takstene som er fastsatt skiller på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1.
I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det ved å søke opp ditt kjøretøy i tjenesten Kjøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider.

Miljødifferensierte takster innføres i bomringen i Bergen 1. juni 2018.

Fritakene etter innføring av miljødifferensierte takster i Bergen gjelder som tidligere.

Fritakene gjelder for :

 • El- og hydrogenbil
 • Forflytningshemmede

For mer informasjon om fritak i bomringen i Bergen

Timesregelen og månedstaket er ikke blitt endret på etter innføring av miljødifferensierte takster i bomringen i Bergen.

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering.
Du blir kun belastet for en passering i timen, men for å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

Du blir også belastet maksimalt 60 passeringer per kalendermåned.

NB! For å få månedstak og timesregel forutsetter det at du har gyldig AutoPASS avtale og brikke.

Nei, du betaler fortsatt kun for passering én vei og da bare inn mot Bergen også etter innføring av miljødifferensierte takster den 01.06.18.

Min Side

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via kundeservice og be oss endre din avtale bort i fra»sporfri avtale».

Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest.  (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
 • Brikken din har lavt batteri
 • En midlertidig feil ved bomstasjon
 • Negativ saldo på din forskuddsavtale

Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

Den 27.02.18 ble det lansert en ny selvbetjeningsløsning hvor du logger på med elektronisk ID.

Ved førstegangs innlogging blir du definert som ny kunde. Du må altså logge din konto, deretter tilknytte din avtale.

Det er lurt å ha vår veiledning  tilgjengelig når du logger på Min Side

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer og annen informasjon på avtalen din via Min Side.

 

Passeringsopplysninger kan hentes ut på Min Side.

Om du kun ønsker passeringer i en spesifikk tidsperiode kan du velge dette under fanen passeringer. Passeringer kan kun hentes ut per måned, ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller eventuelt ta kontakt med ditt bomselskap.

Se vår Veiledning

Logg inn på Min Side. 
Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket brikke/kjøretøy det gjelder.

Skal brikken gjøres opp og depositum utbetales, eller skal den gjenbrukes?

 • Ved å velge «Gjør opp brikken» kan du legge inn kontonummer for refusjon av brikkedepositum og eventuell restsaldo.
 • Ved å velge «Gjenbruk brikken», kan du velge å benytte brikken i annet kjøretøy på et senere tidspunkt. Du må gi beskjed når du ønsker å flytte brikken over i et annet kjøretøy.

Husk å fjerne brikken fra bilen.

OBS! Er det tilleggsavtaler knyttet til brikken/bilen, vil disse også avsluttes.

 

Du kan enkelt endre bil via Min Side, husk å foreta endringen innen tre virkedager.

> Logg deg inn på Min Side.
> Klikk på den lyseblå boksen «Endre kjøretøy».
> Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
> Bilendringen er registrert.

 

Nytt om salgsmelding!

Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Du kan enkelt endre opplysninger på avtalen din via Min Side.

Ved å logge på Min Side kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

Dersom du har avtale, kan du enkelt endre adresse via Min Side:

> Logg deg inn på Min Side
> Klikk på den brune boksen «Endre profil».
> I feltet «Fakturaadresse» fjerner du din gammel adresse og legger inn den nye.
> Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. For passeringer uten avtale, så må vi innhente opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Når du har logget inn:
Under fanen «Fakturaer» kan du se dine forskjellige fakturaer. Om du kun vil få opp fakturaer i en viss periode kan du endre dato øverst. Ved å trykke på en av fakturalinjene vil du få opp betalingsinformasjon (KID, Kontonummer, Beløp).

Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se de forskjellige passeringene som er registrert på fakturaen. (bilde 2)

Går du på «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format. Er en faktura betalt vil det stå «Faktura betalt» under fakturastatus. Er den ikke betalt vil det stå «Faktura sendt», men om fakturaen har blitt purret vil status endre seg til «Faktura stoppet. Ny purring er laget».
Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det vil være mulig å se passeringer.

Om du valgte «Gå til passeringer» vil du få en oversikt over de passeringene som er registrert på fakturaen. Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bomselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.

Personvern

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via kundeservice og be oss endre din avtale bort i fra»sporfri avtale».

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

Finner du ikke svaret du ser etter?

Postadresse

Ferde AS
Postboks 2623
5836 Bergen

Besøksadresse

Ferde AS
Fjøsangerveien 68
5068 Bergen

Org.nr.

918012745

Telefon

55 55 94 94

Faks

850 28 262

© Ferde AS. Alle rettigheter forbeholdt. Utvikling & design av AlfGundersen.