Kundeservice

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne svar på det du lurer på, og i våre ”spørsmål og svar” finner du de oftest stilte spørsmålene. Her kan du søke på stikkord eller få frem alle alternativene i den kategorien du ønsker.

Hvis du velger et bompengeprosjekt i menyen ovenfor vil du finne spørsmål spesielt tilpasset dette prosjektet.

Om du likevel ikke finner det du leter etter, kan du gjerne benytte vårt webskjema under.  

Spørsmål og svar

10 på topp

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

Når du registrerer ditt parkeringskort for forflytningshemmede eller ditt el-kjøretøy der hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.

2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse, der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.»

Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest.  (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
 • Brikken din har lavt batteri
 • En midlertidig feil ved bomstasjon
 • Negativ saldo på din forskuddsavtale

Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale online.

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hovedavtale er der hvor du får brikken din i fra.
Lokalavtale er tilleggsavtaler du tegner for å få rabatt flere steder. Da oppgir du brikkenummeret som du har fått fra hovedavtalen din.
Passering i en bomstasjon du ikke har avtale: Noen anlegg gir automatisk full rabatt så lenge du har avtale og brikke fra et annet anlegg. Du trenger derfor ikke tegne tilleggsavtale med disse. Passeringer blir belastet hovedavtalen din.

Oppsigelse må sendes skriftlig, via vårt kontaktskjema.
Brikken må returneres for refusjon av brikkedepositum. Brikken sendes i retur til oss til vår adresse:
Ferde AS
Postboks 2326 Møhlenpris
5836 Bergen

Dersom alle brikkene tilhørende avtalen er levert inn, så vil avtalen automatisk avsluttes.

Logg deg inn på Min Side.
Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre. Brikke vil bli tilsent i posten.

 

Ønsker du å bli fakturert separat for den nye bilen, gjør du som følger:

Logg inn på din eksisterende avtale på Min Side.
Velg Ny avtale
Du vil da få opp et kart, velg det bomselskapet du ønsker avtale med
Velg avtaletype og klikk opprett avtale.
Klikk deg så inn på denne avtalen og trykk «Legg til kjøretøy».
Fyll inn informasjon om bil og trykk lagre.
Avtalen er gyldig fra dagen du inngår avtale selv om du ikke har mottatt brikke ennå. Det tar normalt 7- 10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Logg inn på Min Side. Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

Ved å returnere brikken til oss vil avtalen på kjøretøyet bli avsluttet og brikkedepositum bli refundert. Brikken sendes i retur til oss.

Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til vår adresse.
For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmende* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

 

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Fritak Nord Jæren: Traktor og landbruksredskap har fritak for bompenger i Nord Jæren.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Det finnes to forskjellige lyssignal-typer i AutoPASS anleggene:

Den gamle versjonen av lyssignalene består av grønt og hvitt plusstegn, og intet signal.
Det nye lyssignalet består grønt og hvitt plusstegn, samt et gult kamera.
Betydningen av «gult kamera» er den samme som for «intet lyssignal».

 

Grønt lyssignal  

Grønt lys
Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet.

 Hvitt lyssignal  

hvitt lys
Har du forskuddsavtale  betyr det at saldo på avtalen er lav. Du vil motta ny faktura og denne må betales før saldoen er negativ.

Har du etterskuddsavtale betyr dette at forfallsdatoen på siste faktura er passert.
OBS! For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når avtalegirotrekket er sendt til banken, og frem til trekket er utført.

Intet lyssignal/Gult kamera

Intet lyssignal
Dette betyr at det blir tatt bilde av kjennemerket på bilen din. Det kan bety at du har passerer med en brikke som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.
Vi gjør oppmerksom på at etterskuddsavtaler med inkassokrav automatisk blir sperret.

 

Ved oppstart av nye avtaler så får du ikke korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert din avtale og betaling.

AutoPASS

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien, Flakk-Rørvik og Bastø Fosen.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com 

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale online.

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hovedavtale er der hvor du får brikken din i fra.
Lokalavtale er tilleggsavtaler du tegner for å få rabatt flere steder. Da oppgir du brikkenummeret som du har fått fra hovedavtalen din.
Passering i en bomstasjon du ikke har avtale: Noen anlegg gir automatisk full rabatt så lenge du har avtale og brikke fra et annet anlegg. Du trenger derfor ikke tegne tilleggsavtale med disse. Passeringer blir belastet hovedavtalen din.

Logg inn på MinSide.

Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

Ved å returnere brikken til oss vil avtalen på kjøretøyet bli avsluttet og brikkedepositum bli refundert. Brikken sendes i retur til oss.

Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

Turister skal også betale bompenger. De vil få faktura tilsendt kjøretøyets eier, i det landet de kommer i fra.

Les mer om betaling for turister i Norge på http://www.autopass.no/visitors-payment

Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Fra 01.01.18 ble avtalevilkårene oppdatert.

Dette er generelle betingelser og gjelder for alle AutoPASS anlegg.

Dersom du ønsker informasjon om det enkelte anlegg, finner du dette på websidene når du har valgt det aktuelle prosjektet.

 

AutoPASS vilkår på norsk: pdf AutoPASS betingelser

AutoPASS vilkår på engelsk:  pdf Autopass conditions

Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk rabatt når du passerer i de fleste andre AutoPASS anlegg, varierende fra 10-40% rabatt. Det gis også enkelte steder timesregel og månedstak når du passerer med AutoPASS brikke.

For mer informasjon om rabatter og fordeler, ta kontakt med det aktuelle bompengeselskapet hvor du skal passere.

Se oversikt over:

Du betaler ikke noe ekstra for å ha avtale, kun 200 kr i depositum for brikken.

Dersom du tegner en avtale med forskuddsbetaling, må du betale inn forskuddsbeløpet for å få de avtalte rabattene ved passering av bomstasjonene.

De fleste bompengeprosjekter har egne fordeler ved at du inngår avtale.
Under finner du en generell oversikt, og du finner prosjektspesifikke fordeler i egne FAQ’er, under hvert prosjekt.

Her er en oversikt over mulige fordeler som du kan oppnå:
 • Fra 10% til  50% rabatt pr passering.
 • Timesregel,  med maks en passering innenfor 60 eller 90 minutter belastes avtalen. Gjelder pr kjøretøy.
 • Månedstak, med et maks antall passeringer pr mnd belastes avtalen. Gjelder per kjøretøy.
 • Benytte retten til fritak ved passering. Dette forutsetter avtale og brikke.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet, og du får automatisk rabatt i de anleggene som gir dette.  Alle dine passeringer blir fakturert din hovedavtale, som er den avtalen hvor du har fått brikken din i fra.
 • Via en egen Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger.

Se mer på www.autopass.no

Avtale

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

Når du registrerer ditt parkeringskort for forflytningshemmede eller ditt el-kjøretøy der hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.

2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse, der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.»

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via kundeservice og be oss endre din avtale bort i fra»sporfri avtale».

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Ett kjøretøy

Dersom du er forflytningshemmede og har ett kjøretøy må du sende søknad om fritak for betaling til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Flere kjøretøy

Dersom du har flere kjøretøy, må du søke bompengeselskapet om refusjon for bompasseringene for de bilene du ikke har brikken i hvor det er lagt inn fritak for betaling i bomringer. Søknad må sendes innen tre måneder etter at passeringene har funnet sted. Du må oppgi passert bomstasjon, tidspunkt og kjøretøyets kjennetegn. Kopi av parkeringstillatelsen må vedlegges.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer.

Uten egen bil

Forflytningshemmede som ikke har egen bil kan få beløpene for bompenger refundert ved å sende inn et signert brev med tid og sted for passeringene, registreringsnummer på bilen, samt en kopi av parkeringstillatelsen til bompengeselskapet. Kravet må sendes innen tre måneder etter at passeringen fant sted.

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien, Flakk-Rørvik og Bastø Fosen.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com 

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale online.

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hovedavtale er der hvor du får brikken din i fra.
Lokalavtale er tilleggsavtaler du tegner for å få rabatt flere steder. Da oppgir du brikkenummeret som du har fått fra hovedavtalen din.
Passering i en bomstasjon du ikke har avtale: Noen anlegg gir automatisk full rabatt så lenge du har avtale og brikke fra et annet anlegg. Du trenger derfor ikke tegne tilleggsavtale med disse. Passeringer blir belastet hovedavtalen din.

Oppsigelse må sendes skriftlig, via vårt kontaktskjema.
Brikken må returneres for refusjon av brikkedepositum. Brikken sendes i retur til oss til vår adresse:
Ferde AS
Postboks 2326 Møhlenpris
5836 Bergen

Dersom alle brikkene tilhørende avtalen er levert inn, så vil avtalen automatisk avsluttes.

Logg på Min Side ved å legge inn brukernavn (samme som ditt kundenummer) og passord.
Du finner link til «Glemt passord» i linken over.

Logg deg inn på Min Side.
Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre. Brikke vil bli tilsent i posten.

 

Ønsker du å bli fakturert separat for den nye bilen, gjør du som følger:

Logg inn på din eksisterende avtale på Min Side.
Velg Ny avtale
Du vil da få opp et kart, velg det bomselskapet du ønsker avtale med
Velg avtaletype og klikk opprett avtale.
Klikk deg så inn på denne avtalen og trykk «Legg til kjøretøy».
Fyll inn informasjon om bil og trykk lagre.
Avtalen er gyldig fra dagen du inngår avtale selv om du ikke har mottatt brikke ennå. Det tar normalt 7- 10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer og annen informasjon på avtalen din via Min Side.

 

FAKTURAPERIODE

Ved førstegangsutsendelse av faktura vil periode gjelde fra dato da avtalen ble opprettet til dato faktura blir sendt.
Ved neste fakturautsendelser vil periode gjelde fra dato etter forrige faktura og til dato faktura blir sendt
Kun passeringer som er belastet avtalen i perioden vil bli fakturert. (Timesregler, månedstak og fritak blir ikke fakturert)
Vær obs på at passeringsdato og belastningsdato ikke nødvendigvis er den samme. Passeringer blir overført fra Harstadpakken til Hålogalandsbrua for belastning av avtalen, og her kan det forekomme forsinkelser.

BETALINGSSAMMENDRAG

Passeringer i Hålogaland fremkommer på en linje: Lokale passeringer
Passeringer i andre bompengeanlegg, f.eks. Harstadpakken, fremkommer på neste linje: EasyGo HARS.
Alle passeringer kommer ferdig priset i overføringen fra Harstadpakken.
Kun passeringer som skal belastes avtalen blir overført.
Passeringer som kommer inn under timesregel /månedstak og andre fritak, blir ikke overført. Disse belastes IKKE avtalen.
På passeringsoversikt på Min side vil passeringer med timesregel/månedstak/andre fritak ikke fremkomme.
Eksempel på faktura sendt ut 15.08.16: EasyGo HARS … Pass: 106 … kr 1 144,80. Her er det belastet 60 passeringer foretatt fra 2/7 – 22/7. Passeringer etter 22/7 kommer inn under månedstak og er ikke overført fra Harstadpakken til Hålogalandsbrua. Fra 1/8 – 15/8 er det belastet 46 passeringer. Her vil det gjenstå 14 betalende passeringer før neste månedstak nås. Disse 14 passeringene vil komme med på neste faktura.

PASSERINGSOVERSIKT / MINSIDE

Du finner oversikt over alle passeringer som er belastet din avtale på Min side.
Passeringer som kommer inn under timesregel/månedstak/andre fritak er IKKE overført til Hålogalandsbrua og vil ikke fremkomme på passeringsoversikten.
Det er kun passeringer som er belastet din avtale som fremkommer på min side.

Min side kan du også enkelt gjøre endringer på din avtale, eks. adresse, kontaktinfo, skifte/salg av kjøretøy etc.

Passeringsopplysninger kan hentes ut på Min Side.
Klikk deg inn på avtalen det gjelder. Dersom du ønsker passeringer for en bestemt periode klikker du på «Vis passeringer».
Ønsker du passeringer tilknyttet en faktura klikker du på «Vis» under aktuell faktura.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:
 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på veien*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmende*
  • Parkeringstillatelsen må ha en minimum gyldighet på 2 år.
  • Avtalen må tegnes på den som har fritaket.
  • Familier med funksjonshemmet barn kan søke om fritak på to kjøretøy.
  • Funksjonshemmede uten egen bil kan søke om refusjon.
  • Fritaket gjelder kun i bomringen tilknyttet byer. Det gis ikke fritak for bompenger på vei-, bro- og tunnelprosjekter.
  • Det gis fritak for forflytningshemmede i Bomringen i Bergen.
Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

Når du registrerer ditt parkeringskort eller ditt el-kjøretøy der hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak: Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse, der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Logg inn på MinSide.

Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

Ved å returnere brikken til oss vil avtalen på kjøretøyet bli avsluttet og brikkedepositum bli refundert. Brikken sendes i retur til oss.

Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

Logg inn på Min Side. Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

Ved å returnere brikken til oss vil avtalen på kjøretøyet bli avsluttet og brikkedepositum bli refundert. Brikken sendes i retur til oss.

Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til vår adresse.
For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Du kan enkelt endre bil via Min Side, husk å foreta endringen innen tre virkedager.

> Logg deg inn på Min Side.
> Klikk på den lyseblå boksen «Endre kjøretøy».
> Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
> Bilendringen er registrert.

 

Nytt om salgsmelding!

Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Du kan enkelt endre opplysninger på avtalen din via Min Side.

Ved å logge på Min Side kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

Dersom du har avtale, kan du enkelt endre adresse via Min Side:

> Logg deg inn på Min Side
> Klikk på den brune boksen «Endre profil».
> I feltet «Fakturaadresse» fjerner du din gammel adresse og legger inn den nye.
> Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. For passeringer uten avtale, så må vi innhente opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din på en av følgende to måter:

 1. Neste gang du betaler en faktura fra oss, vil du få spørsmål om du ønsker å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Bekreft dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.
 2. Du kan også opprette avtale ved å søke i nettbankens kontaktoversikt, velg bompengeselskap og legg til ditt kundenummer i referansefeltet.

Din efakturareferanse er ditt kundenummer.

Du kan også lese mer på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

Fra 01.01.18 ble avtalevilkårene oppdatert.

Dette er generelle betingelser og gjelder for alle AutoPASS anlegg.

Dersom du ønsker informasjon om det enkelte anlegg, finner du dette på websidene når du har valgt det aktuelle prosjektet.

 

AutoPASS vilkår på norsk: pdf AutoPASS betingelser

AutoPASS vilkår på engelsk:  pdf Autopass conditions

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmende* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

 

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Fritak Nord Jæren: Traktor og landbruksredskap har fritak for bompenger i Nord Jæren.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Timesregel i Vossapakko:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Nord Jæren:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Kvammapakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Hagalandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Førdepakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Bergen:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

 

Timesregel i Askøypakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Førdepakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Askøypakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Nord-Jæren:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bomringen i Bergen:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

De fleste bompengeprosjekter har egne fordeler ved at du inngår avtale.
Under finner du en generell oversikt, og du finner prosjektspesifikke fordeler i egne FAQ’er, under hvert prosjekt.

Her er en oversikt over mulige fordeler som du kan oppnå:
 • Fra 10% til  50% rabatt pr passering.
 • Timesregel,  med maks en passering innenfor 60 eller 90 minutter belastes avtalen. Gjelder pr kjøretøy.
 • Månedstak, med et maks antall passeringer pr mnd belastes avtalen. Gjelder per kjøretøy.
 • Benytte retten til fritak ved passering. Dette forutsetter avtale og brikke.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet, og du får automatisk rabatt i de anleggene som gir dette.  Alle dine passeringer blir fakturert din hovedavtale, som er den avtalen hvor du har fått brikken din i fra.
 • Via en egen Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering i Vossapakko
 • Du får fordeler som timesregel
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering i T-forbindelsen.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering i rv.19 Horten.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering i Kvammapakken
 • Du får fordeler som timesregel
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering i Jondalstunnelen
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

 

Med avtale med Halsnøysambandet oppnår du disse fordelene:
 • 40% rabatt pr passering.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, hvor du har mottatt brikken din i fra.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du får 13% rabatt ved passering  dersom du har avtale med Hålogalandsbrua AS
 • Du får 10% rabatt ved passering dersom du har AutoPASS-brikke og avtale i annet anlegg.

Enda flere avtalefordeler: Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i de bomanlegg hvor dette gis. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.

Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Med avtale med Finnfast oppnår du disse fordelene:
 • 30% eller 40% rabatt pr passering.
 • Traktor blir taksert som lett kjøretøy.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, hvor du har mottatt brikken din i fra.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale med Eksportvegen oppnår du disse fordelene:
 • 10%, 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering.
 • Du får «omvendt timesregel» i bomstasjonene Skorgen og Skjeggestad.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med brikke fra annet anlegg og uten avtale med Eksportvegen oppnår du likevel disse fordelene:
 • 10% rabatt pr passering 
 • Omvendt timesregel

Med avtale med E134 Åkrafjorden oppnår du disse fordelene:

 • 30, 40% eller 50% rabatt pr passering.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, hvor du har fått brikken din i fra.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc

 

Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom 10% eller 20% rabatt pr passering i Nord Jæren.
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale oppnår du disse fordelene:
 • Du kan velge mellom etterskuddsavtale som gir 5% rabatt eller forskuddsavtale som gir 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering.
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg.  Alle dine passeringer blir fakturert direkte fra det selskapet du oppretter din hovedavtale hos.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Med avtale med Gjesdal oppnår du disse fordelene:
 • 30%, 40% eller 50% rabatt pr passering.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, hvor du har mottatt brikken din i fra.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Med avtale med Bomringen i Bergen oppnår du disse fordelene:

 • 10% eller 20% rabatt pr passering , også i rushtiden.
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, dersom du har brikke fra Bomringen i Bergen.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Med avtale for Askøypakken oppnår du disse fordelene:

 • 20% rabatt pr passering i Askøypakken
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Via MinSide kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Med brikke fra annet anlegg oppnår du disse fordelene:

 • 10% rabatt pr passering i Askøypakken
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjeggstad.

Med AutoPASS-brikke:

 • Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to bomstasjonene, Skorgen eller Skjeggstad.
 • Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

Uten AutoPASS-brikke i bilen

 • Du betaler full pris ved hver enkelt passering.

Ta kontakt med kundeservice og vi sperrer brikken for videre bruk.

Dersom du søker refusjon for belastede passeringer må du sende kopi av anmeldt forhold.

Dersom du har solgt bilen din, men ikke endret eller fjernet bilnummeret fra avtalen/brikken, vil du motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du kan enkelt foreta endring eller oppsigelse av bilnummer via Min Side.

 

Betaling

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

Når du registrerer ditt parkeringskort for forflytningshemmede eller ditt el-kjøretøy der hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.

2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse, der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.»

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Ett kjøretøy

Dersom du er forflytningshemmede og har ett kjøretøy må du sende søknad om fritak for betaling til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Flere kjøretøy

Dersom du har flere kjøretøy, må du søke bompengeselskapet om refusjon for bompasseringene for de bilene du ikke har brikken i hvor det er lagt inn fritak for betaling i bomringer. Søknad må sendes innen tre måneder etter at passeringene har funnet sted. Du må oppgi passert bomstasjon, tidspunkt og kjøretøyets kjennetegn. Kopi av parkeringstillatelsen må vedlegges.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer.

Uten egen bil

Forflytningshemmede som ikke har egen bil kan få beløpene for bompenger refundert ved å sende inn et signert brev med tid og sted for passeringene, registreringsnummer på bilen, samt en kopi av parkeringstillatelsen til bompengeselskapet. Kravet må sendes innen tre måneder etter at passeringen fant sted.

FAKTURAPERIODE

Ved førstegangsutsendelse av faktura vil periode gjelde fra dato da avtalen ble opprettet til dato faktura blir sendt.
Ved neste fakturautsendelser vil periode gjelde fra dato etter forrige faktura og til dato faktura blir sendt
Kun passeringer som er belastet avtalen i perioden vil bli fakturert. (Timesregler, månedstak og fritak blir ikke fakturert)
Vær obs på at passeringsdato og belastningsdato ikke nødvendigvis er den samme. Passeringer blir overført fra Harstadpakken til Hålogalandsbrua for belastning av avtalen, og her kan det forekomme forsinkelser.

BETALINGSSAMMENDRAG

Passeringer i Hålogaland fremkommer på en linje: Lokale passeringer
Passeringer i andre bompengeanlegg, f.eks. Harstadpakken, fremkommer på neste linje: EasyGo HARS.
Alle passeringer kommer ferdig priset i overføringen fra Harstadpakken.
Kun passeringer som skal belastes avtalen blir overført.
Passeringer som kommer inn under timesregel /månedstak og andre fritak, blir ikke overført. Disse belastes IKKE avtalen.
På passeringsoversikt på Min side vil passeringer med timesregel/månedstak/andre fritak ikke fremkomme.
Eksempel på faktura sendt ut 15.08.16: EasyGo HARS … Pass: 106 … kr 1 144,80. Her er det belastet 60 passeringer foretatt fra 2/7 – 22/7. Passeringer etter 22/7 kommer inn under månedstak og er ikke overført fra Harstadpakken til Hålogalandsbrua. Fra 1/8 – 15/8 er det belastet 46 passeringer. Her vil det gjenstå 14 betalende passeringer før neste månedstak nås. Disse 14 passeringene vil komme med på neste faktura.

PASSERINGSOVERSIKT / MINSIDE

Du finner oversikt over alle passeringer som er belastet din avtale på Min side.
Passeringer som kommer inn under timesregel/månedstak/andre fritak er IKKE overført til Hålogalandsbrua og vil ikke fremkomme på passeringsoversikten.
Det er kun passeringer som er belastet din avtale som fremkommer på min side.

Min side kan du også enkelt gjøre endringer på din avtale, eks. adresse, kontaktinfo, skifte/salg av kjøretøy etc.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:
 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på veien*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmende*
  • Parkeringstillatelsen må ha en minimum gyldighet på 2 år.
  • Avtalen må tegnes på den som har fritaket.
  • Familier med funksjonshemmet barn kan søke om fritak på to kjøretøy.
  • Funksjonshemmede uten egen bil kan søke om refusjon.
  • Fritaket gjelder kun i bomringen tilknyttet byer. Det gis ikke fritak for bompenger på vei-, bro- og tunnelprosjekter.
  • Det gis fritak for forflytningshemmede i Bomringen i Bergen.
Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

Når du registrerer ditt parkeringskort eller ditt el-kjøretøy der hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak: Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse, der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.

Bompenger inneholder ikke MVA, men det er MVA på ferjer og på passeringer i enkelte utenlandske bompengeselskap.

Dersom du har fått en faktura med passeringer som inneholder MVA så kan du skrive ut bilaget ved å logge inn Min Side.
Høgreklikk på Faktura, og under «skriv ut faktura» så velger du «bilag momsref».

Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din på en av følgende to måter:

 1. Neste gang du betaler en faktura fra oss, vil du få spørsmål om du ønsker å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Bekreft dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.
 2. Du kan også opprette avtale ved å søke i nettbankens kontaktoversikt, velg bompengeselskap og legg til ditt kundenummer i referansefeltet.

Din efakturareferanse er ditt kundenummer.

Du kan også lese mer på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

Takstgruppe 1

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2

Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy

Takstgrupper ved miljødifferensiering

I anlegg som bruker miljødifferensiert takst kan det bli inntil fire ulike takster for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.
Takstgruppe 1 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre (bensin, gass, etanol etc).
Takstgruppe 2 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI.
Moped/motorsykkel betaler bompenger kun i den eneste manuelle bomstasjonen: Atlanterhavstunnelen, som benytter egne takstkategorier.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmende* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

 

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Fritak Nord Jæren: Traktor og landbruksredskap har fritak for bompenger i Nord Jæren.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Hvem har rett til fritak og refusjonsrett

Unntak for å betale bompenger er som i gjeldene bompengeordning.
I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.

Bergen Bompengeselskap AS betaler ut refusjon etter søknad. Søknaden må inneholde informasjon om registreringsnummer på kjøretøyet, brikkenummer, dato for passering, navn på avtaleinnehaver av AutoPASS avtalen, og kontonummer beløpet skal utbetales til.

Eventuelt flere perioder med beredskapstakster vil bli samlet opp og utbetalt i samme refusjon.

 • Forskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Etterskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Faktura må betales, refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Avtale med annet bompengeselskap – Faktura må betales, refusjon via bank.

Søknad sendes Bergen Bompengeselskap Kundeservice

Les mer:

 

Timesregel i Vossapakko:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Nord Jæren:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Kvammapakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Hagalandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Førdepakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Bergen:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

 

Timesregel i Askøypakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Innføringen av rushtidsavgift startet i Bergen den 1. februar 2016.

Lette kjøretøy

45 kroner: Mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30
19 kroner: Mandag til fredag utenom rush og lørdag – søndag

Tunge kjøretøy

90 kroner: Mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30
38 kroner: Mandag til fredag utenom rush og lørdag – søndag
Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Vedtak om miljødifferensiering:
 • Den 01.10.17 ble det vedtatt et nytt vedtak om miljødifferensierte takster.
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.
Hvor er dette innført?
 • Fjellinjen innfører som eneste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i 2017.

 

Månedstak Førdepakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Askøypakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Nord-Jæren:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bomringen i Bergen:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Kjøretøygruppe M1

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Ny ordning for takstberegning:

Den  4. april 2016 ble det innført en ny ordning fører til at biler over 3500 kg i gruppe M1 kan få samme takst som biler under 3500 kg
Det stilles da krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

Norske biler

Norske biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, inngår automatisk i takstgruppe 1.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke

Eiere av utenlandskregistrerte biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1.

Med andre typer EasyGo-brikker

Eiere av biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGo-brikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1 ved bompasseringer i Norge.

De fleste bompengeprosjekter har egne fordeler ved at du inngår avtale.
Under finner du en generell oversikt, og du finner prosjektspesifikke fordeler i egne FAQ’er, under hvert prosjekt.

Her er en oversikt over mulige fordeler som du kan oppnå:
 • Fra 10% til  50% rabatt pr passering.
 • Timesregel,  med maks en passering innenfor 60 eller 90 minutter belastes avtalen. Gjelder pr kjøretøy.
 • Månedstak, med et maks antall passeringer pr mnd belastes avtalen. Gjelder per kjøretøy.
 • Benytte retten til fritak ved passering. Dette forutsetter avtale og brikke.
 • Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet, og du får automatisk rabatt i de anleggene som gir dette.  Alle dine passeringer blir fakturert din hovedavtale, som er den avtalen hvor du har fått brikken din i fra.
 • Via en egen Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.

Med avtale med Bomringen i Bergen oppnår du disse fordelene:

 • 10% eller 20% rabatt pr passering , også i rushtiden.
 • Du får fordeler som timesregel og månedstak.
 • Du får automatisk rabatt i flere andre bomanlegg. Du kan passere rett gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Alle dine passeringer blir fakturert avtalen, dersom du har brikke fra Bomringen i Bergen.
 • Via Min Side kan du til enhver tid få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din etc.
Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:

 

 

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjeggstad.

Med AutoPASS-brikke:

 • Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to bomstasjonene, Skorgen eller Skjeggstad.
 • Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

Uten AutoPASS-brikke i bilen

 • Du betaler full pris ved hver enkelt passering.

Dersom du har solgt bilen din, men ikke endret eller fjernet bilnummeret fra avtalen/brikken, vil du motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du kan enkelt foreta endring eller oppsigelse av bilnummer via Min Side.

 

Bomstasjoner

Bomstasjoner Bomringen i Bergen

I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i en retning.

Det kreves inn bompengner i retning mot byen, med unntak av to bomstasjoner*:

 • Fjøsangerveien
 • Nattlandsveien
 • Storetveitvegen
 • Dolviken
 • Fyllingsdalen
 • Gravdal
 • Straume
 • Sandviken
 • Nygårdsbroen
 • Florida
 • Gyldenpris
 • Kalfaret
 • Michael Krohnsgate (*Innkreving i retning mot Danmarksplass)
 • Damsgårdsveien (*Innkreving i retning mot Danmarksplass )

 

Bomstasjoner E6 Helgeland Nord

 • Bomstasjon Skamdal
 • Bomstasjon Reinforsheim

Bomstasjoner E6 Helgeland Sør

 • Bomstasjon Forsmo
 • Bomstasjon Grane/Vefsn
 • Bomstasjon Svenningvatn

I alle bomstasjonene til Nordland Bompengeseslskap AS skal betales det for passeringer i begge retninger.

Bomstasjoner Askøypakken

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i en retning, mot Askøybrua/Bergen:

 • Nedre Kleppe – I stigningen etter Juviksflaten
 • Stongafjellet – Rett nord for Stongafjellstunnelen
 • Storeklubben – Påkjøringsrampe Askøybroen, mot sør
 • Vatnavatnet – Sydvest for Florvågtunnelen

Bomstasjoner Vossapakko

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • E16 Bolstad bomstasjon
 • Rv.13 Svelgane bomstasjon

 

Bomstasjon T-forbindelsen

I bomstasjonen fv.47 Mjåsund betales det for passeringer i begge retninger.

Bomstasjon Rv. 19 Horten

 • Bomstasjon rv. 19 Skoppum.

Det betales  for passeringer i begge retninger.

Bomstasjoner Nord Jæren

I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i en retning.

 • Fv. 413 Finnestadgeilen
 • E39 Tastatorget
 • Rv. 409 Kvernevikveien
 • Rv. 509 Hafrsfjord
 • Fv. 382 Grannes
 • Rv. 510 Nesbuveien
 • Solasplitten
 • Åsenveien
 • Fv. 443 Forusbeen
 • Fv. 433 Bærheim
 • Svanholmen
 • Travbaneveien
 • E39 Motorveien
 • Rv. 44 Forusveien
 • Fv. 314 Gamleveien
 • Rv. 509 Soma
 • Fv. 327 Årsvoll
 • Rv. 510 Sele
 • Rv. 44 Øksnevad
 • Rv. 505 Orstad
 • E39 Bråstein
 • Rv. 44 Kåsen

 

 

Bomstasjoner Kvammapakken

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • Rv. 7 Kjepsohøgda (øst for Norheimsund)
 • Rv. 7 Steinsdalen (vest for Norheimsund)

Les mer om avtalefordeler som Timesregel.

Bomstasjoner i Haugesund og østover

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i en retning,  ut av byen:

 • Fv.47 Karmsundsgata sør
 • Fv.923 Salhusveien
 • Fv.831 Spannaveien
 • Fv.938 Skjoldaveien
 • Fv.47 Tittelsnesvegen
 • Fv.924 Skeisvollsveien

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • E134 Hodnafjell
 • E39 Liland
 • E134 Toskatjørn

Bomstasjoner Karmøy

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger

 • Fv.47 Liknes
 • Fv.47 Veakrossen
 • Fv.47 Bygnes
 • Fv.47 Norheim

 

 

Bomstasjonen til fv.544 Halsnøysambandet:

Bomstasjonen er plassert på fv.544 Halsnøy, med innkreving hele døgnet alle dager, begge veier.

Bomstasjonen er plassert ved Øvstabø, med innkreving hele døgnet alle dager, begge veier.

 • Bomstasjon fv.45 Gjesdal

Bomstasjonar Førdepakken

I bomstasjonane til Førdepakken bomselskap AS skal det betalast for passeringar i retning Førde sentrum

 • E39 Bakkebøvegen (Førde vest/Hafstadvegen)
 • Rv5 Kletten (Øyrane/Naustdalsvegen/før tunnelen mot Florø)
 • E39 Bruland (Førde aust/Brulandsvegen)
 • Fv481 Presteholten (Angedalsvegen)
 • Fv484 Brulandsvellene (Vievegen/sør for Viebrua)

Det er en bomstasjon på Finnfast med innkreving i begge retninger.

 • Rv. 519 Finnøytunnelen

Bomstasjoner Eksportvegen

I bomstasjonene til Eksportvegen skal betales det for passeringer i begge retninger.

 • Tresfjordbrua – Vikebukt
 • Skorgen – E136 rundt Tresfjorden
 • Skjeggstad – E136 rundt Tresfjorden
 • Vågstrandstunnelen

Les mer:

 • AutoPASS fordelen «Omvendt timesregel» i bomstasjonene til Skorgen og Skjeggstad

Bomstasjon

 • Bomstasjon E134 Åkrafjordtunnelen / Stordalstunnelen

Betaling i begge retninger.

Jondalstunnelen har en bomstasjon lokalisert på fv.107 på sørsiden av tunnelen. Bomstasjonen har innkreving i begge retninger.

 • Bomstasjon Jondalstunnelen.

Bomstasjoner Hålogalandsbrua AS

I følgende bomstasjoner betales det for passeringer i begge retninger:

 • E10/E6 Leirvik – ved Trældalstunnelen
 • E6 Øyjord – ved Hålogalandsbrua (starter 2018)

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmende* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

 

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Fritak Nord Jæren: Traktor og landbruksredskap har fritak for bompenger i Nord Jæren.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Hvem har rett til fritak og refusjonsrett

Unntak for å betale bompenger er som i gjeldene bompengeordning.
I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.

Bergen Bompengeselskap AS betaler ut refusjon etter søknad. Søknaden må inneholde informasjon om registreringsnummer på kjøretøyet, brikkenummer, dato for passering, navn på avtaleinnehaver av AutoPASS avtalen, og kontonummer beløpet skal utbetales til.

Eventuelt flere perioder med beredskapstakster vil bli samlet opp og utbetalt i samme refusjon.

 • Forskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Etterskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Faktura må betales, refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Avtale med annet bompengeselskap – Faktura må betales, refusjon via bank.

Søknad sendes Bergen Bompengeselskap Kundeservice

Les mer:

 

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må man huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

 • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
 • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

Timesregel i Vossapakko:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Nord Jæren:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Kvammapakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Hagalandspakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Førdepakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Timesregel i Bomringen i Bergen:

Med AutoPASS-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl 06:30-09:00 og mellom kl 14:30-16:30 er det høy takst ved passering. (Tidsdifferensierte takster)
For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

 

Timesregel i Askøypakken:

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

 

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Tidsdifferensierte bompenger betyr at det er høyere takster i rushtiden enn resten av døgnet.

Innføringen av rushtidsavgift startet i Bergen den 1. februar 2016.

Lette kjøretøy

45 kroner: Mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30
19 kroner: Mandag til fredag utenom rush og lørdag – søndag

Tunge kjøretøy

90 kroner: Mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30
38 kroner: Mandag til fredag utenom rush og lørdag – søndag
Hovedmålet med tidsdifferensieringen er å redusere biltrafikken i perioder med tettest trafikk og de største køproblemene. En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp og dermed bedre luftkvaliteten.

Månedstak Førdepakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Askøypakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Nord-Jæren:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Haugalandspakken:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonene, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Månedstak Bomringen i Bergen:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 60 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:

 

 

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjeggstad.

Med AutoPASS-brikke:

 • Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to bomstasjonene, Skorgen eller Skjeggstad.
 • Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

Uten AutoPASS-brikke i bilen

 • Du betaler full pris ved hver enkelt passering.

Brikke

Du kan skaffe deg avtale og brikke ved å tegne avtale online.

Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår avtale, selv om du ikke har mottatt brikken enda.  Det tar normalt 7-10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Hovedavtale er der hvor du får brikken din i fra.
Lokalavtale er tilleggsavtaler du tegner for å få rabatt flere steder. Da oppgir du brikkenummeret som du har fått fra hovedavtalen din.
Passering i en bomstasjon du ikke har avtale: Noen anlegg gir automatisk full rabatt så lenge du har avtale og brikke fra et annet anlegg. Du trenger derfor ikke tegne tilleggsavtale med disse. Passeringer blir belastet hovedavtalen din.

Oppsigelse må sendes skriftlig, via vårt kontaktskjema.
Brikken må returneres for refusjon av brikkedepositum. Brikken sendes i retur til oss til vår adresse:
Ferde AS
Postboks 2326 Møhlenpris
5836 Bergen

Dersom alle brikkene tilhørende avtalen er levert inn, så vil avtalen automatisk avsluttes.

«Her finner du en veiledning til hvordan og hvor du kan montere brikken din.

Nye brikketyper (fra sommeren 2014):

Gammel brikketype:

Klikk for større bilde.

Les mer:

Hvordan fjerner jeg brikken?«

Logg deg inn på Min Side.
Gå inn på eksisterende avtale og trykk på boksen ”Legg til kjøretøy” Skriv inn informasjon om kjøretøyet og trykk lagre. Brikke vil bli tilsent i posten.

 

Ønsker du å bli fakturert separat for den nye bilen, gjør du som følger:

Logg inn på din eksisterende avtale på Min Side.
Velg Ny avtale
Du vil da få opp et kart, velg det bomselskapet du ønsker avtale med
Velg avtaletype og klikk opprett avtale.
Klikk deg så inn på denne avtalen og trykk «Legg til kjøretøy».
Fyll inn informasjon om bil og trykk lagre.
Avtalen er gyldig fra dagen du inngår avtale selv om du ikke har mottatt brikke ennå. Det tar normalt 7- 10 virkedager fra du tegner avtale til du mottar brikke i posten.

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

Logg inn på Min Side. Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

Ved å returnere brikken til oss vil avtalen på kjøretøyet bli avsluttet og brikkedepositum bli refundert. Brikken sendes i retur til oss.

Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

Her finner du en beskrivelse på hvordan du fjerner brikken fra vinduet,  utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med nye brikker sommeren 2014.

 

Brikkenummerets plassering avhenger av hvilken type brikke du har.

 • Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og består av 10 siffer. Eksempel L: 01 2345678 9
 • Nummeret på nye norske brikker består av 16 siffer og begynner med 957800..

Ønsker du å få refundert ditt brikkedepositum kan du sende brikken i retur til vår adresse.
For å unngå at en aktiv brikke leses under transport kan brikken pakkes inn i aluminiumsfolie ved sending.

Når vi mottar din brikke, vil din avtale bli avsluttet og depositumet blir refundert. Har du negativ saldo på din avtale vil dette trekkes av brikkedepositumet.

Med gyldig AutoPASS-avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. Mer informasjon finner du på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Dersom du har gyldig AutoPASS avtale og brikke får du automatisk rabatt når du passerer i de fleste andre AutoPASS anlegg, varierende fra 10-40% rabatt. Det gis også enkelte steder timesregel og månedstak når du passerer med AutoPASS brikke.

For mer informasjon om rabatter og fordeler, ta kontakt med det aktuelle bompengeselskapet hvor du skal passere.

Se oversikt over:

Kjøretøy som blir fraktet gjennom bomringen på en bergingsbil, må man huske å fjerne brikken fra kjøretøyet, slik at brikken ikke blir lest ved passering.

 • Dersom kjøretøyet passerer uten brikke, så blir det tatt bilde av passeringen, og bilde av kjøretøy som blir fraktet på bergingsbil blir slettet.
 • Dersom kjøretøy passerer med brikke, så blir det ikke tatt bilde av passeringen. Da er det heller ingen mulighet for å verifisere at dette kjøretøyet ikke passerte bomstasjonen på egne hjul.

Til info så vil et kjøretøy som blir tauet gjennom bomringen, måtte betale for passeringen.

Regelen er slik at et kjøretøy som passerer bomstasjonen med alle fire hjulene i bakken, må betale for passeringen.

Faktura

Vi sender automatisk ut Epostfaktura til de som har registrert en epostadresse på sin avtale. Eposten inneholder en link til din fakturainformasjon.
Du velger selv hvordan du ønsker å betale denne fakturaen.

Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via eFaktura.

Husk å holde kontaktinformasjon oppdatert på din avtale. Dette gjør du via Min Side.

FAKTURAPERIODE

Ved førstegangsutsendelse av faktura vil periode gjelde fra dato da avtalen ble opprettet til dato faktura blir sendt.
Ved neste fakturautsendelser vil periode gjelde fra dato etter forrige faktura og til dato faktura blir sendt
Kun passeringer som er belastet avtalen i perioden vil bli fakturert. (Timesregler, månedstak og fritak blir ikke fakturert)
Vær obs på at passeringsdato og belastningsdato ikke nødvendigvis er den samme. Passeringer blir overført fra Harstadpakken til Hålogalandsbrua for belastning av avtalen, og her kan det forekomme forsinkelser.

BETALINGSSAMMENDRAG

Passeringer i Hålogaland fremkommer på en linje: Lokale passeringer
Passeringer i andre bompengeanlegg, f.eks. Harstadpakken, fremkommer på neste linje: EasyGo HARS.
Alle passeringer kommer ferdig priset i overføringen fra Harstadpakken.
Kun passeringer som skal belastes avtalen blir overført.
Passeringer som kommer inn under timesregel /månedstak og andre fritak, blir ikke overført. Disse belastes IKKE avtalen.
På passeringsoversikt på Min side vil passeringer med timesregel/månedstak/andre fritak ikke fremkomme.
Eksempel på faktura sendt ut 15.08.16: EasyGo HARS … Pass: 106 … kr 1 144,80. Her er det belastet 60 passeringer foretatt fra 2/7 – 22/7. Passeringer etter 22/7 kommer inn under månedstak og er ikke overført fra Harstadpakken til Hålogalandsbrua. Fra 1/8 – 15/8 er det belastet 46 passeringer. Her vil det gjenstå 14 betalende passeringer før neste månedstak nås. Disse 14 passeringene vil komme med på neste faktura.

PASSERINGSOVERSIKT / MINSIDE

Du finner oversikt over alle passeringer som er belastet din avtale på Min side.
Passeringer som kommer inn under timesregel/månedstak/andre fritak er IKKE overført til Hålogalandsbrua og vil ikke fremkomme på passeringsoversikten.
Det er kun passeringer som er belastet din avtale som fremkommer på min side.

Min side kan du også enkelt gjøre endringer på din avtale, eks. adresse, kontaktinfo, skifte/salg av kjøretøy etc.

Bompenger inneholder ikke MVA, men det er MVA på ferjer og på passeringer i enkelte utenlandske bompengeselskap.

Dersom du har fått en faktura med passeringer som inneholder MVA så kan du skrive ut bilaget ved å logge inn Min Side.
Høgreklikk på Faktura, og under «skriv ut faktura» så velger du «bilag momsref».

Du kan enkelt opprette eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken din på en av følgende to måter:

 1. Neste gang du betaler en faktura fra oss, vil du få spørsmål om du ønsker å opprette avtale med eFaktura/AvtaleGiro. Bekreft dette, og du vil motta neste faktura som eFaktura/AvtaleGiro.
 2. Du kan også opprette avtale ved å søke i nettbankens kontaktoversikt, velg bompengeselskap og legg til ditt kundenummer i referansefeltet.

Din efakturareferanse er ditt kundenummer.

Du kan også lese mer på www.efaktura.no og www.avtalegiro.no

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

Dersom du har solgt bilen din, men ikke endret eller fjernet bilnummeret fra avtalen/brikken, vil du motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du kan enkelt foreta endring eller oppsigelse av bilnummer via Min Side.

 

Fritak

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

Når du registrerer ditt parkeringskort for forflytningshemmede eller ditt el-kjøretøy der hvor du har fått brikken din i fra, vil du automatisk oppnår fritak i alle anlegg hvor dette gis.

1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak:  Send inn en henvendelse og oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.

2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Send deretter inn en henvendelse, der du legger ved dokumentasjon og ber om fritak.»

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Dette forutsetter at du tegner avtale med fritak og får brikke i bilen.

Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Ett kjøretøy

Dersom du er forflytningshemmede og har ett kjøretøy må du sende søknad om fritak for betaling til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Flere kjøretøy

Dersom du har flere kjøretøy, må du søke bompengeselskapet om refusjon for bompasseringene for de bilene du ikke har brikken i hvor det er lagt inn fritak for betaling i bomringer. Søknad må sendes innen tre måneder etter at passeringene har funnet sted. Du må oppgi passert bomstasjon, tidspunkt og kjøretøyets kjennetegn. Kopi av parkeringstillatelsen må vedlegges.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer.

Uten egen bil

Forflytningshemmede som ikke har egen bil kan få beløpene for bompenger refundert ved å sende inn et signert brev med tid og sted for passeringene, registreringsnummer på bilen, samt en kopi av parkeringstillatelsen til bompengeselskapet. Kravet må sendes innen tre måneder etter at passeringen fant sted.

Med rett til fritak kan du passere gjennom bomstasjonene gratis.
Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Følgende grupper er fritatt for betaling:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Gående og syklende
 • Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.
 • Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransport i rute*
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*
 • Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*
 • Forflytningshemmende* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

 

Spesielle merknader:

 • ATV registrert som traktor har ikke fritak for bompenger.
 • Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling.
  • Fritak Nord Jæren: Traktor og landbruksredskap har fritak for bompenger i Nord Jæren.
  • Reduksjon Finnfast: Traktor går som lett kjøretøy. Forutsetter AutoPASS-avtale.

 

Hvem har rett til fritak og refusjonsrett

Unntak for å betale bompenger er som i gjeldene bompengeordning.
I tillegg gis det refusjonsrett for femdobling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse-VI teknologi.

Bergen Bompengeselskap AS betaler ut refusjon etter søknad. Søknaden må inneholde informasjon om registreringsnummer på kjøretøyet, brikkenummer, dato for passering, navn på avtaleinnehaver av AutoPASS avtalen, og kontonummer beløpet skal utbetales til.

Eventuelt flere perioder med beredskapstakster vil bli samlet opp og utbetalt i samme refusjon.

 • Forskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Etterskuddsavtale med Bomringen i Bergen – Faktura må betales, refusjon vil bli godskrevet kundesaldo.
 • Avtale med annet bompengeselskap – Faktura må betales, refusjon via bank.

Søknad sendes Bergen Bompengeselskap Kundeservice

Les mer:

 

Økte bompenger ved dårlig luft

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer.

Les mer om dette på Bergen Kommune sine sider.

Unntak og fritak for bompenger:

 

 

Lyssignal

Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest.  (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
 • Brikken din har lavt batteri
 • En midlertidig feil ved bomstasjon
 • Negativ saldo på din forskuddsavtale

Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

Det finnes to forskjellige lyssignal-typer i AutoPASS anleggene:

Den gamle versjonen av lyssignalene består av grønt og hvitt plusstegn, og intet signal.
Det nye lyssignalet består grønt og hvitt plusstegn, samt et gult kamera.
Betydningen av «gult kamera» er den samme som for «intet lyssignal».

 

Grønt lyssignal  

Grønt lys
Dette betyr at passeringen er godkjent og at brikken er registrert. Du har en gyldig AutoPass-avtale og avtalen er belastet.

 Hvitt lyssignal  

hvitt lys
Har du forskuddsavtale  betyr det at saldo på avtalen er lav. Du vil motta ny faktura og denne må betales før saldoen er negativ.

Har du etterskuddsavtale betyr dette at forfallsdatoen på siste faktura er passert.
OBS! For kunder med avtalegiro, gis hvitt signal når avtalegirotrekket er sendt til banken, og frem til trekket er utført.

Intet lyssignal/Gult kamera

Intet lyssignal
Dette betyr at det blir tatt bilde av kjennemerket på bilen din. Det kan bety at du har passerer med en brikke som ikke har blitt lest eller at din avtale ikke lenger er gyldig.
Vi gjør oppmerksom på at etterskuddsavtaler med inkassokrav automatisk blir sperret.

 

Ved oppstart av nye avtaler så får du ikke korrekt lyssignal før bompengeselskapet har registrert din avtale og betaling.

Min Side

Vi sender automatisk ut Epostfaktura til de som har registrert en epostadresse på sin avtale. Eposten inneholder en link til din fakturainformasjon.
Du velger selv hvordan du ønsker å betale denne fakturaen.

Dersom du ikke åpner denne linken innen 3 dager, vil vi automatisk sende din faktura pr post eller via eFaktura.

Husk å holde kontaktinformasjon oppdatert på din avtale. Dette gjør du via Min Side.

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via kundeservice og be oss endre din avtale bort i fra»sporfri avtale».

Hvis brikken ikke leses av ved passering, kan dette skyldes:

 • Bilen du kjører har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest.  (For korrekt plassering av brikken, vennligst kontakt din bilforhandler.)
 • Brikken din har lavt batteri
 • En midlertidig feil ved bomstasjon
 • Negativ saldo på din forskuddsavtale

Er du i tvil om avtalen din er gyldig, anbefaler vi deg å logge deg på MinSide og sjekke avtalestatus.

Logg på Min Side ved å legge inn brukernavn (samme som ditt kundenummer) og passord.
Du finner link til «Glemt passord» i linken over.

Du kan enkelt hente ut passeringsdetaljer og annen informasjon på avtalen din via Min Side.

 

Passeringsopplysninger kan hentes ut på Min Side.
Klikk deg inn på avtalen det gjelder. Dersom du ønsker passeringer for en bestemt periode klikker du på «Vis passeringer».
Ønsker du passeringer tilknyttet en faktura klikker du på «Vis» under aktuell faktura.

Logg inn på MinSide.

Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

Ved å returnere brikken til oss vil avtalen på kjøretøyet bli avsluttet og brikkedepositum bli refundert. Brikken sendes i retur til oss.

Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

Logg inn på Min Side. Du kan fjerne kjøretøy fra din avtale ved å klikke på den røde boksen ”Fjern Kjøretøy”. Fyll inn hvilket kjøretøy det gjelder og klikk så på «Fjern».

Merk at brikken fortsatt er aktiv og du kan bli belastet for passeringer med brikken. Brikken må derfor fjernes fra bil.

Ved å returnere brikken til oss vil avtalen på kjøretøyet bli avsluttet og brikkedepositum bli refundert. Brikken sendes i retur til oss.

Ønsker du å benytte brikken i annen bil kan du ta vare på brikken og gjenåpne denne på nytt kjøretøy.

Du kan enkelt endre bil via Min Side, husk å foreta endringen innen tre virkedager.

> Logg deg inn på Min Side.
> Klikk på den lyseblå boksen «Endre kjøretøy».
> Fyll inn relevante data og klikk «Fullfør».
> Bilendringen er registrert.

 

Nytt om salgsmelding!

Husk at du nå kan registrere din salgsmelding elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Du kan enkelt endre opplysninger på avtalen din via Min Side.

Ved å logge på Min Side kan du endre bilnummer, adresse og epostadresse.

Dersom du har avtale, kan du enkelt endre adresse via Min Side:

> Logg deg inn på Min Side
> Klikk på den brune boksen «Endre profil».
> I feltet «Fakturaadresse» fjerner du din gammel adresse og legger inn den nye.
> Når dette er gjort, klikker du «Lagre».

Det er ikke et krav at bileier må være den samme som avtaleinnehaver. Avtaleregisteret vårt er av den grunn ikke koblet opp mot opplysninger i Folkeregisteret eller Motorvognregisteret.
Har du ikke avtale, er det ikke mulig å endre fakturaadresse. For passeringer uten avtale, så må vi innhente opplysninger fra Motorvognregisteret på bilens eier.

Dersom du har avtale, så finner du oversik over dine fakturaer og betalingsopplysninger på MinSide.

Klikk på avtalen det gjelder, f.eks Avtale 1. Dine siste fakturaer vil da ligge nederst på siden. Der vil du også finne betalingsinformasjon. Ved å trykke «Vis» kan du få opp fakturabilde, passeringer og eventuelt bilag med momsrefusjon.

Personvern

Dersom du ikke får frem dine passeringsopplysninger på Min Side, kan det tyde på at du har bedt om automatisk sletting av passeringsopplysninger («sporfri avtale») når du har inngått avtalen din med oss. Dette innebærer at dine passeringsopplysninger automatisk slettes straks passeringen er belastet på din avtale.

Dersom du ønsker å ha oversikt over dine fremtidige passeringer kan du kontakte oss via kundeservice og be oss endre din avtale bort i fra»sporfri avtale».

Dersom du ønsker anonym/sporfri avtale så kan krysse av for dette når du tegner avtalen, eller endre dette på en eksisterende avtale.

På avtaleskjemaet kan du krysse av for «Sletting av data».
Ved avtaletegning på web, må du huke av for punktet «Avtale med sletting av passeringsopplysninger».

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen blir belastet en gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere for deg å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.
Du vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel dersom brikken ikke blir lest.

Finner du ikke svaret du ser etter?

Postadresse

Ferde AS
Postboks 2623
5836 Bergen

Besøksadresse

Ferde AS
Fjøsangerveien 68
5068 Bergen

Org.nr.

918012745

Telefon

55 55 94 94

Faks

850 28 262

© Ferde AS. Alle rettigheter forbeholdt. Utvikling & design av AlfGundersen.