Hopp til innholdet

Fritak for bompenger

Enkelte kjøretøy kan få fritak for betaling i våre bomstasjoner.

Fritak gis i henhold til gjeldende takstretningslinjer for bompenger.

Viktig å vite om fritak

  • Ferde kan bare innvilge fritak for våre bomstasjoner i Agder, Rogaland og Vestland.
  • Alle fritak krever at du har en gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke registrert på bilen du søker fritak for.
  • Nødvendig dokumentasjon må legges ved for å søke om fritak.
  • Fritaket gjelder fra datoen det innvilges og gjelder ikke tilbake i tid.
  • Hvis du bytter AutoPASS-brikke må du søke om fritak på nytt. Fritaket overføres ikke automatisk til ny brikke.

For å søke om fritak velger du det aktuelle fritaket under:

Fritak for forflytningshemmede

Fritak for buss i rute

Fritak gjelder for:

Forflytningshemmede
Kunder med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan søke om fritak for betaling av bompenger. Forutsetter AutoPASS-avtale med en brikkeutsteder og egen søknad om fritak til Ferde. Kopi av parkeringskort for forflytningshemmede må være vedlagt.

Buss i rute
Buss i konsesjonert rute har rett til fritak i alle bomstasjoner langs den aktuelle ruten. Forutsetter AutoPASS-avtale med en brikkeutsteder og egen søknad om fritak for buss til Ferde. Kopi av gyldig konsesjon må være vedlagt.

Utrykningskjøretøy
Uniformerte kjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag bevilges fritak for bompasseringer i henhold til retningslinjer fra Statens vegvesen. For mer informasjon, ta kontakt med kundesenteret til Ferde.

Motorsykkel, moped og ATV
Kjøretøy som i vognkortet er beskrevet som mc, moped og ATV (registrert som firehjuls motorsykkel) er fritatt for bompenger i automatiske bomstasjoner, og trenger ikke avtale.
NB! Motorsykler er ikke fritatt for betaling av bompenger på ferje.

Unntak fra fritak:

Traktor
Traktor er ikke fritatt for bompenger.
ATV registrert som traktor har heller ikke fritak for bompenger.