Hopp til innholdet

Fritak for bompenger

Enkelte kjøretøy og grupper kan få fritak for betaling i våre bomstasjoner. For å få fritaket du har krav på, må du søke om fritak hos oss.

Viktig å vite om fritak

  • Alle fritak krever at du har en gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke registrert på bilen du søker fritak for.
  • Hvis du bytter AutoPASS-brikke må du søke om fritak på nytt. Fritaket overføres ikke automatisk til ny brikke.
  • Fritaket gjelder fra datoen det innvilges og gjelder ikke tilbake i tid.

For å søke om fritak velger du det aktuelle fritaket under:

Fritak for forflytningshemmet

Slik søker du fritak

Informasjon om kjøretøy som gis fritak uten avtale:

Utrykningskjøretøy

Uniformerte utrykningskjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag får fritak for bompasseringer. Dette registres automatisk basert på opplysninger i henhold til Motorvognregisteret.

Motorsykkel, moped og ATV:

Kjøretøy som i vognkortet er beskrevet som mc, moped og ATV (registrert som firehjuls motorsykkel) er fritatt for bompenger i automatiske bomstasjoner, og trenger ikke avtale.

Motorsykler er ikke fritatt for betaling av bompenger på ferjer.

Unntak fra fritak:

Traktor

Traktor er ikke fritatt for bompenger.
ATV registrert som traktor har heller ikke fritak for bompenger.