Hopp til innholdet

Årsnes (avsluttet)

Oversikt over passeringer pr måned.

Bompengeinnkreving opphørte 1. juli 2020.