Hopp til innholdet

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

Oversikt over passeringer pr måned.

Med forbehold om at det kan komme endringer.

Den 01.01.22 startet innkrevingen i bomstasjon Skoieveien som ligger mellom Døle bru og Mandal.
Den 25.11.22 startet innkrevingen i bomstasjonene Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn som ligger mellom Kristiansand og Mandal.