Hopp til innholdet

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen

Oversikt over passeringer pr måned.

Midlertidig stans i bompengeinnkrevingen fra og med 1. januar 2021.
Bompengeinnkrevingen igjen startet den 1. september 2021.