Hopp til innholdet

E39 Rogfast

Oversikt over passeringer pr måned.

Det er forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandet E39 Mortavika – Arsvågen til E39 Rogfast, jf. Prop. 117 S (2012-2013).

Med forbehold om at det kan komme endringer i trafikktall.