Hopp til innholdet

Stordalstunnelen (avsluttet)

Oversikt over passeringer pr måned.

Bompengeinnkreving opphørte 15. januar 2021.