Hopp til innholdet

Takstvedtak og kunngjøringer

Her finner du takstvedtak og kunngjøringer tilhørende Ferde sine bompengeprosjekter som har pågående innkreving.

Askøypakken

Bypakke Bergen

Bypakke Nord-Jæren

Bømlopakken

E18 Tvedestrand-Arendal

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

E39 Svegatjørn - Rådal

Førdepakken

Fv. 450 Gjesdal

Rv. 7/Rv. 13 Hardangerbrua

Haugalandspakken

Kvammapakken

Kvinnheradpakken

Nordhordlandspakken

E39 Rogfast

Rv. 13 Ryfast

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen