Kva er timesregelen i Vossapakko?

Veronica Solås

Med gyldig AutoPASS-avtale betalar ein berre for ei passering i Vossapakko dersom same køyretøy passerar fleire bomstasjonar innanfor 60 minutter.