Kvar finn eg ei oversikt over bomstasjonane til Vossapakko?

Veronica Solås

Bomstasjonar Vossapakko

I bomstasjonane til Vossapakko skal det betalast for passeringar i begge retningar:

  • E16 Bolstad bomstasjon
  • Rv.13 Svelgane bomstasjon

Sjå kart over bomstasjonane.