Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Det betales for passeringer i en retning, mot Askøybrua/Bergen, i 5 bomstasjoner.

Nyhet: Oppstart innkreving til den reviderte Askøypakken og i ny bomstasjon fra 01.12.23. Les nyhet

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster

Ordinære kjøretøy

32,80

Nullutslippskjøretøy

16,40

Takster

Ordinære kjøretøy

41,00

Nullutslippskjøretøy

41,00

Nye takster 01.12.23

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 30 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med timesregel vil det si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.

Fra 01.09.23 er det ikke krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel i Askøypakken.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du automatisk fritak ved passering av Askøypakken sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Askøypakken har til sammen seks delprosjekt under byggeledelse av Statens vegvesen.

Det er satt av 200 millioner kroner til kollektivtiltak på Askøy, samt en ramme på 220 millioner kroner til andre tiltak.