Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i begge retninger i bomstasjonen som står på Spissøy.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Ordinære kjøretøy

55,20

Nullutslippskjøretøy

27,60

Ordinære kjøretøy

69,00

Nullutslippskjøretøy

69,00

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes kjøretøy/brikke i takstgruppe 1 maks 30 passeringer pr. kalendermåned, og kjøretøy i takstgruppe 2 maks 40 passeringer pr. kalendermåned.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Bompengar blir krevd inn med AutoPASS i toveis helautomatisk bomstasjon plassert på Spissøy i Bømlo kommune, like ved kommunegrensa til Stord. Det er også bompengeinnkreving på ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Store deler av veinettet på Bømo har lav standard og er ikke tilpasset dagens trafikk. Bømlopakken vil gi bedre fremkommelighet og trygghet for ulike trafikantgrupper.