Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Alle som passerer inn og ut av Bømlo kommune, må betale bompenger.

Innkreving skjer i begge retninger i bomstasjonen som står på Spissøy.

I tillegg er det innkreving av bompenger i ferjesambandet Langevåg–Buavåg (mellom Bømlo kommune og Sveio kommune).

Den 01.11.22 avløser revidert Bømlopakke dagens Bømlopakke. Les nyhet her.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster Spissøy t.o.m 31.10.22

Ordinære kjøretøy

57,60

Nullutslippskjøretøy

28,80

Takster Spissøy f.o.m 01.11.22

Ordinære kjøretøy

63,20

Nullutslippskjøretøy

31,60

Takster Spissøy t.o.m 31.10.22

Ordinære kjøretøy

72,00

Nullutslippskjøretøy

72,00

Takster Spissøy f.o.m 01.11.22

Ordinære kjøretøy

79,00

Nullutslippskjøretøy

79,00

Nye takster fra 01.11.22

Bompengeandel av ferjebilletten på ferjestrekningen Langevåg - Buavåg fra 01.11.22

AP1 <6,0m Kr 23,00
AP1-AP4 6,01-12,5m Kr 46,00
AP5-AP9 >12,51m Kr 69,00
MC/Moped Kr 0,00 (fra 01.11.22)

For ytterligere info og ferjebillettpriser se Fjord1 eller på autopassferje.no

Ferjebilletten inkluderer ferjetakst og bompengepåslaget.
Motorsykkel har ikke hatt fritak for betaling av bompenger på ferje frem til 01.11.22.

Les mer om generelle takst- og kjøretøygrupper
Passering med AutoPASS

For bomstasjonen på Spissøy får kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke 20 prosent rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
Det er ikke rabatt på bompengeandelen på ferjebilletten, hverken for AutoPASS-ferjeavtale eller med AutoPASS-avtale.

Månedstak

For bomstasjonen på Spissøy er for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke et passeringstak på 30 passeringer per kalendermåned for takstgruppe 1 og et passeringstak på 40 passeringer per kalendermåned for takstgruppe 2. Det gis ikke månedstak på ferje.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak.

For bomstasjonen på Spissøy får nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 prosent rabatt.
På ferje betaler nullutslippskjøretøy en takst som er 50 prosent av prisen i den takstgruppen (AP1-AP9) som kjøretøyet blir målt til.

Tegn avtale her
Fritak

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Les mer om fritak
Om prosjektet

Bompengar blir krevd inn med AutoPASS i toveis helautomatisk bomstasjon plassert på Spissøy i Bømlo kommune, like ved kommunegrensa til Stord. Det er også bompengeinnkreving på ferjesambandet Langevåg-Buavåg.

Bømlopakken omfatter oppgradering og nybygging av store deler av veinettet i Bømlokommune til moderne og trafikksikre veier.

Les mer om Bømlopakken: