Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Alle som passerer inn og ut av Bømlo kommune, må betale bompenger.

Innkreving skjer i begge retninger i bomstasjonen som står på Spissøy.

I tillegg er det innkreving av bompenger i ferjesambandet Langevåg–Buavåg (mellom Bømlo kommune og Sveio kommune).

Den 31.05.24 justeres takstene for alle kjøretøy samt rabatten for nullutlippskjøretøy i Bømlopakken Les nyhet her.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster Spissøy f.o.m 31.05.24

Ordinære kjøretøy

68,00

Nullutslippskjøretøy

47,60

Tidligere takster Spissøy t.o.m 30.05.24

Ordinære kjøretøy

63,20

Nullutslippskjøretøy

31,60

Takster Spissøy f.o.m 31.05.24

Ordinære kjøretøy

85,00

Nullutslippskjøretøy

85,00

Tidligere takster Spissøy t.o.m 30.05.24

Ordinære kjøretøy

79,00

Nullutslippskjøretøy

79,00

Nye takster fra 31.05.24

Bompengeandel av ferjebilletten på ferjestrekningen Langevåg - Buavåg f.o.m 31.05.24

AP1 <6,0m Kr 25,00
AP2-AP4 6,01-12,5m Kr 50,00
AP5-AP9 >12,51m Kr 74,00
MC/Moped Kr 0,00 (fra 01.11.22)

For ytterligere info og ferjebillettpriser se Fjord1 eller på autopassferje.no

Ferjebilletten inkluderer ferjetakst og bompengetakst.

Les mer om generelle takst- og kjøretøygrupper
Passering med AutoPASS

For bomstasjonen på Spissøy får kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke 20 prosent rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
Det er ikke rabatt på bompengeandelen på ferjebilletten, hverken for AutoPASS-ferjeavtale eller med AutoPASS-avtale.

Månedstak

Bomstasjonen på Spissøy: for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man for maks 30 passeringer per kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 1 og for maks 40 passeringer per kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 2.

Det gis ikke månedstak på ferjestrekningen Langevåg - Buavåg

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompenger med rabattert takst som tilsvarer 50 eller 70 prosent av ordinær takst etter AutoPASS-rabatt. Størrelsen på rabatten avhenger av politiske vedtak for det aktuelle bompengeprosjektet. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

I bomstasjon Spissøy skal nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betale 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt. (Gjelder fra 31.05.24)

På ferje betaler nullutslippskjøretøy 70 prosent av bompengetaksten i takstgruppe AP1 etter AutoPASS rabatt. I de andre takstgruppene (AP2-AP9) er rabatten for nullutslippskjøretøy fortsatt 50 prosent. (Gjelder fra 31.05.24)

Tegn avtale her
Fritak

Det gis ikke fritak for forflytningshemmede i bomstasjonen til Bømlopakken.

Det gis generelle fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Les mer om fritak
Om prosjektet

Bompengar blir krevd inn med AutoPASS i toveis helautomatisk bomstasjon plassert på Spissøy i Bømlo kommune, like ved kommunegrensa til Stord. Det er også bompengeinnkreving på ferjesambandet Langevåg-Buavåg.

Bømlopakken omfatter oppgradering og nybygging av store deler av veinettet i Bømlokommune til moderne og trafikksikre veier.

Les mer om Bømlopakken: