Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Alle som passerer inn og ut av Bømlo kommune, må betale bompenger.

Innkreving skjer i begge retninger i bomstasjonen som står på Spissøy.

I tillegg er det innkreving av bompenger i ferjesambandet Langevåg–Buavåg (mellom Bømlo kommune og Sveio kommune).

Kjøretøy under 3,5 tonn

Ordinære kjøretøy

57,60

Nullutslippskjøretøy

28,80

Ordinære kjøretøy

72,00

Nullutslippskjøretøy

72,00

Takster fra 01.10.21

For takster på ferja Langevåg - Buavåg se Fjord1 eller på autopassferje.no

Ferjebilletten inkluderer ferjetakst og bompengepåslaget.
Motorsykkel har ikke fritak for betaling av bompenger på ferje.

Les mer om generelle takst- og kjøretøygrupper
Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes kjøretøy/brikke i takstgruppe 1 maks 30 passeringer pr. kalendermåned, og kjøretøy i takstgruppe 2 maks 40 passeringer pr. kalendermåned.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Bompengar blir krevd inn med AutoPASS i toveis helautomatisk bomstasjon plassert på Spissøy i Bømlo kommune, like ved kommunegrensa til Stord. Det er også bompengeinnkreving på ferjesambandet Langevåg-Buavåg.

Bømlopakken omfatter oppgradering og nybygging av store deler av veinettet i Bømlokommune til moderne og trafikksikre veier.