Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i begge retninger i 2 bomstasjoner: E18 Mørland og E18 Stølen.

Nyhet: Den 15.06.23 justeres takstene. Les nyheten her.

Kjøretøy under 3,5 tonn

E18 Mørland

Ordinære kjøretøy

21,60

Nullutslippskjøretøy

10,80

E18 Stølen

Ordinære kjøretøy

10,40

Nullutslippskjøretøy

5,20

E18 Mørland

Ordinære kjøretøy

27,00

Nullutslippskjøretøy

27,00

E18 Stølen

Ordinære kjøretøy

13,00

Nullutslippskjøretøy

13,00

*Nye takster fra 15.06.23

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Innkrevingen av bompenger startet 1. september 2019. (Utsatt fra planlagt oppstart 02.07.2019)
Innkrevingen et skjer i to bomstasjoner med innkreving i begge retninger. Tidligere E18 ble erstattet med ny firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Strekningen er på 23 kilometer.

Fritak

Det gis ikke fritak for forflytningshemmede i bomstasjonene til E18 Tvedestrand-Arendal.
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Les mer om fritak her