Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i begge retninger i 2 bomstasjoner: E18 Mørland og E18 Stølen.

Nyhet: Den 15.06.23 justeres takstene. Les nyheten her.

Kjøretøy under 3,5 tonn

E18 Mørland

Ordinære kjøretøy (t.o.m 14.06.23)

20,80

Nullutslippskjøretøy (t.o.m 14.06.23)

10,40

Ordinære kjøretøy (f.o.m 15.06.23*)

21,60

Nullutslippskjøretøy (f.o.m 15.06.23*)

10,80

E18 Stølen

Ordinære kjøretøy (t.o.m 14.06.23)

9,60

Nullutslippskjøretøy (t.o.m 14.06.23)

4,80

Ordinære kjøretøy (f.o.m 15.06.23*)

10,40

Nullutslippskjøretøy (f.o.m 15.06.23*)

5,20

E18 Mørland

Ordinære kjøretøy (t.o.m 14.06.23)

26,00

Nullutslippskjøretøy (t.o.m 14.06.23)

26,00

Ordinære kjøretøy (f.o.m 15.06.23*)

27,00

Nullutslippskjøretøy (f.o.m 15.06.23*)

27,00

E18 Stølen

Ordinære kjøretøy (t.o.m 14.06.23)

12,00

Nullutslippskjøretøy (t.o.m 14.06.23)

12,00

Ordinære kjøretøy (f.o.m 15.06.23*)

13,00

Nullutslippskjøretøy (f.o.m 15.06.23*)

13,00

*Nye takster fra 15.06.23

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Innkrevingen av bompenger startet 1. september 2019. (Utsatt fra planlagt oppstart 02.07.2019)
Innkrevingen et skjer i to bomstasjoner med innkreving i begge retninger. Tidligere E18 ble erstattet med ny firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Strekningen er på 23 kilometer.