Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i begge retninger i 2 bomstasjoner: E18 Mørland og E18 Stølen.

Nyhet: Den 01.08.22 justeres takstene. Les nyheten her.

Kjøretøy under 3,5 tonn

E18 Mørland (frem til 01.08.22)

Ordinære kjøretøy

20,00

Nullutslippskjøretøy

10,00

E18 Mørland (fra og med 01.08.22)

Ordinære kjøretøy

20,80

Nullutslippskjøretøy

10,40

E18 Stølen (frem til 01.08.22)

Ordinære kjøretøy

8,80

Nullutslippskjøretøy

4,40

E18 Stølen (fra og med 01.08.22)

Ordinære kjøretøy

9,60

Nullutslippskjøretøy

4,80

E18 Mørland (frem til 01.08.22)

Ordinære kjøretøy

25,00

Nullutslippskjøretøy

25,00

E18 Mørland (fra og med 01.08.22)

Ordinære kjøretøy

26,00

Nullutslippskjøretøy

26,00

E18 Stølen (frem til 01.08.22)

Ordinære kjøretøy

11,00

Nullutslippskjøretøy

11,00

E18 Stølen (fra og med 01.08.22)

Ordinære kjøretøy

12,00

Nullutslippskjøretøy

12,00

Nye takster fra 01.08.22

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Innkrevingen skjer i to bomstasjoner med innkreving i begge retninger. Dagens E18 erstattes med ny firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Strekningen er på 23 kilometer.