Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkrevingen skjer i begge retninger i fire bomstasjoner mellom Kristiansand og Mandal.

Den 08.02.24 økte takstene i bomstasjonene Skoieveien, Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn. Du kan lese nyhet her.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Bomstasjon Skoieveien

Ordinære takster

24,80

Nullutslippskjøretøy

12,40

Bomstasjon Storemyr

Ordinære kjøretøy

20,00

Nullutslippskjøretøy

10,00

Bomstasjon Lohnelier

Ordinære kjøretøy

34,40

Nullutslippskjøretøy

17,20

Bomstasjon Holbekkstjønn

Ordinære kjøretøy

22,40

Nullutslippskjøretøy

11,20

Bomstasjon Skoieveien

Ordinære takster

31,00

Nullutslippskjøretøy

31,00

Bomstasjon Storemyr

Ordinære kjøretøy

25,00

Nullutslippskjøretøy

25,00

Bomstasjon Lohnelier

Ordinære kjøretøy

43,00

Nullutslippskjøretøy

43,00

Bomstasjon Holbekkstjønn

Ordinære kjøretøy

28,00

Nullutslippskjøretøy

28,00

Nye takster Skoieveien, Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn fra 08.02.24 kl 12:00

Timesregel og månedstak

Det gis ikke timesregel eller månedstak for bomstasjonene Skoieveien, Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn.

Fritak

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Per i dag gjelder følgende:

Passasjerer i alle typer kjøretøy
Gående og syklende
Motorsykler og mopeder
Kollektivtransport i konsesjonert rute*
Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.

Det gis ikke fritak for forflytningshemmede i bomstasjonenene til E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest.

Les mer om fritak
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Om prosjektet

01.01.22 startet innkrevingen i bomstasjonen i Skoieveien. Se kunngjøring.

25.11.22 kl 12:00 startet innkrevingen i Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn. Se kunngjøring.

Innkrevingstid pr stasjon er 15 år

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 200 kilometer. Ny E39 blir trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil i tillegg til reduksjon i antall ulykker gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.
Du kan lese mer om dette på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39/