Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkrevingen skjer i begge retninger i fire bomstasjoner mellom Kristiansand og Mandal.

Den 01.01.22 startet innkrevingen i bomstasjon Skoieveien som ligger mellom Døle bru og Mandal. Du kan lese mer om prosjektet her.
Den 25.11.22 startet innkrevingen i bomstasjonene Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn som ligger mellom Kristiansand og Mandal. Du kan lese mer om prosjektet her.
Den 01.06.23 øker takstene i bomstasjon Skoieveien. De andre tre bomstasjonene forblir uendret. Les nyhet her.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Bomstasjon Skoieveien

Ordinære takster

20,00

Nullutslippskjøretøy

10,00

Bomstasjon Storemyr

Ordinære kjøretøy

16,80

Nullutslippskjøretøy

8,40

Bomstasjon Lohnelier

Ordinære kjøretøy

22,40

Nullutslippskjøretøy

11,20

Bomstasjon Holbekkstjønn

Ordinære kjøretøy

15,20

Nullutslippskjøretøy

7,60

Bomstasjon Skoieveien

Ordinære takster

25,00

Nullutslippskjøretøy

25,00

Bomstasjon Storemyr

Ordinære kjøretøy

21,00

Nullutslippskjøretøy

21,00

Bomstasjon Lohnelier

Ordinære kjøretøy

28,00

Nullutslippskjøretøy

28,00

Bomstasjon Holbekkstjønn

Ordinære kjøretøy

19,00

Nullutslippskjøretøy

19,00

Oppstart innkreving Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn fra 25.11.22 kl 12:00 Nye takster Skoieveien fra 01.06.23 kl 00:00

Timesregel og månedstak

Det gis ikke timesregel eller månedstak for bomstasjonene Skoieveien, Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn.

Fritak

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Per i dag gjelder følgende:

Passasjerer i alle typer kjøretøy
Gående og syklende
Motorsykler og mopeder
Kollektivtransport i konsesjonert rute*
Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.

Les mer om fritak
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Om prosjektet

01.01.22 startet innkrevingen i bomstasjonen i Skoieveien. Se kunngjøring.

25.11.22 kl 12:00 startet innkrevingen i Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn. Se kunngjøring.

Innkrevingstid pr stasjon er 15 år

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 200 kilometer. Ny E39 blir trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil i tillegg til reduksjon i antall ulykker gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.
Du kan lese mer om dette på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39/