Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Bomstasjon Skoieveien ligger mellom Døle bru og Mandal, og har innkreving i begge retninger.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Ordinære kjøretøy

17,60

Nullutslippskjøretøy

8,80

Ordinære kjøretøy

22,00

Nullutslippskjøretøy

22,00

Oppstart innkreving 01.01.22

Timesregel og månedstak

Det gis ikke timesregel eller månedstak for bomstasjon Skoieveien.

Fritak

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Per i dag gjelder følgende:

Passasjerer i alle typer kjøretøy
Gående og syklende
Motorsykler og mopeder
Kollektivtransport i konsesjonert rute*
Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Om prosjektet

Innkrevingen starter 01.01.22. Les kunngjøring.

Ny E39 blir trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil i tillegg til reduksjon i antall ulykker gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Delstrekningen Døle bru - Mandal består av: 7 kilometer firefelts-motorvei med fartsgrense 110 km/t. 6 kilometer tofelts-vei med fartsgrense 90 km/t.

Det plasseres ett eller flere innkrevingspunkt på hver delstrekning. Innkrevingen starter opp samtidig med at den nye vegstrekningen åpnes for trafikk, og lengden på innkrevingsperioden er lik i alle bomsnittene.

Denne bomstasjonen er den første av i alt 9 bomstasjoner på strekningen.