Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Nyhet: Den 31.10.22 startet innkrevingen av bompenger. Les nyheten her.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Ordinære kjøretøy

44,00

Nullutslippskjøretøy

22,00

Ordinære kjøretøy

55,00

Nullutslippskjøretøy

55,00

Innkrevingen skjer i begge retninger i 3 bomstasjoner: E39 Endelausmarka, fv. 583 Bahus (tidligere E39) og fv. 153 Nordvik.

Missing alt
Fritak

Det gis ikke fritak for forflytningshemmede i bomstasjonene til E39 Svegatjørn - Rådal.
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Les mer om fritak her
Månedstak

Det er ikke månedstak i bomstasjonene til E39 Svegatjørn-Rådal

Timesregel

Det er ingen timesregel i bomstasjonene til E39 Svegatjørn-Rådal

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Statens vegvesen bygger ny E39 mellom Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune og Rådal i Bergen kommune.

Prosjektet åpner for trafikk i 2022.
Dagens kjøretid utenom høgtrafikk-periodene er ca 35 minutter. Ny vei gir en redusert reisetid på ca 17 minutter.

Les mer om prosjektet:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39svegatjornradal/