Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Nyhet: Den 14.06.24 blir det nye takster og rabatter i E39 Svegatjørn-Rådal. Les nyheten .

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster f.o.m 14.06.24

Ordinære kjøretøy

48,80

Nullutslippskjøretøy

34,16

Tidligere takster t.o.m 13.06.24

Ordinære kjøretøy

44,00

Nullutslippskjøretøy

22,00

Takster f.o.m 14.06.24

Ordinære kjøretøy

61,00

Nullutslippskjøretøy

61,00

Tidligere takster t.o.m 13.06.24

Ordinære kjøretøy

55,00

Nullutslippskjøretøy

55,00

Nye takster fra 14.06.24

Innkrevingen skjer i begge retninger i 3 bomstasjoner: E39 Endelausmarka, fv. 583 Bahus (tidligere E39) og fv. 153 Nordvik.

Missing alt
Fritak

Det gis ikke fritak for forflytningshemmede i bomstasjonene til E39 Svegatjørn - Rådal.
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Les mer om fritak her
Månedstak

Det er ikke månedstak i bomstasjonene til E39 Svegatjørn-Rådal

Timesregel

Det er ingen timesregel i bomstasjonene til E39 Svegatjørn-Rådal

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompenger med rabattert takst som tilsvarer 50 eller 70 prosent av ordinær takst etter AutoPASS-rabatt. Størrelsen på rabatten avhenger av politiske vedtak for det aktuelle bompengeprosjektet. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

I E39 Svegatjørn - Rådal skal nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betale 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt. (Gjelder fra 14.06.24)

Tegn avtale her
Om prosjektet

Statens vegvesen bygger ny E39 mellom Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune og Rådal i Bergen kommune.

Prosjektet åpner for trafikk i 2022.
Dagens kjøretid utenom høgtrafikk-periodene er ca 35 minutter. Ny vei gir en redusert reisetid på ca 17 minutter.

Les mer om prosjektet:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39svegatjornradal/