Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i begge retninger.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster f.o.m 01.07.24 kl 12:00

Ordinære kjøretøy

108,00

Nullutslippskjøretøy

75,60

Tidligere takster

Ordinære kjøretøy

103,20

Nullutslippskjøretøy

51,60

Takster f.o.m 01.07.24 kl 12:00

Ordinære kjøretøy

135,00

Nullutslippskjøretøy

135,00

Tidligere takster

Ordinære kjøretøy

129,00

Nullutslippskjøretøy

129,00

Takstendring 01.07.24

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompenger med rabattert takst som tilsvarer 50 eller 70 prosent av ordinær takst etter AutoPASS-rabatt. Størrelsen på rabatten avhenger av politiske vedtak for det aktuelle bompengeprosjektet. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

I bomstasjon til Hardangerbrua skal nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betale 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt. (Gjelder fra 01.07.24)

Tegn avtale her
Fritak

Det gis ikke fritak for forflytningshemmede i bomstasjonen til Hardangerbrua.

Det gis generelle fritak inflg enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Les mer om fritak
Om prosjektet

Hardangerbrua er den lengste hengebrua i Norge. Hardangerbrua er en tofelts hengebru med gang og sykkelveg.