Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Den 01.09.23 endret takst- og rabattjustering i Haugalandspakken

Les mer

Her finner du oversikt over alle bomstasjonene tilknyttet Haugalandspakken, og i hvilken retning de belaster for passering.

Oversikt bomstasjoner

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster

Ordinære kjøretøy

10,40

Nullutslippskjøretøy

7,28

Takster

Ordinære kjøretøy

13,00

Nullutslippskjøretøy

13,00

Nye takster og reduksjon av rabatt for nullutslippskjøretøy takstgruppe 1 fra 01.09.23

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes du maks 75 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med timesregel vil det si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.


Fra 01.09.23 er det ikke krav til AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel i Haugalandspakken.

Fritak

Dersom du har parkeringskort for forflytningshemmet og har knyttet dette til din AutoPASS-avtale, så får du fritak ved passering i Haugalandspakken sine bomstasjoner.

Les mer om fritak her
Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2. Disse må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompenger med rabattert takst som tilsvarer 50 eller 70 prosent av ordinær takst etter AutoPASS-rabatt. Størrelsen på rabatten avhenger av politiske vedtak for det aktuelle bompengeprosjektet. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.


I Haugalandspakken er prisen for nullutslippskjøretøy 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt.

I Haugalandspakken skal nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betale 70 prosent av ordinære kjøretøy etter AutoPASS-rabatt. (Gjelder fra 01.09.23)

Tegn avtale her
Om prosjektet

Haugalandspakken er navnet på en utbyggings- og finansieringsplan med sikte på utvikling av transportsystemet på Haugalandet.

Den 01.07.23 avsluttet innkrevingen i fire av de 13 bomstasjonenene i Haugalandspakken. Dette var stasjonene i Karmøy kommune - fv. 47 Liknes, fv. 47 Veakrossen, fv. 47 Bygnes og fv. 47 Norheim.