Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkrevingen skjer i begge retninger i bomstasjonene Rv.7 Kjepsohøgda og rv.7 Steinsdalen.

Kjøretøy under 3,5 tonn

Takster f.o.m 21.06.24

Ordinære kjøretøy

23,20

Nullutslippskjøretøy

11,60

Tidligere takster

Ordinære kjøretøy

22,40

Nullutslippskjøretøy

11,20

Takster f.o.m 21.06.24

Ordinære kjøretøy

29,00

Nullutslippskjøretøy

29,00

Tidligere takster

Ordinære kjøretøy

28,00

Nullutslippskjøretøy

28,00

Nye takster 21.06.24

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes du maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke i takstgruppe 1. (Takstgruppe 2 har ikke månedstak i Kvammapakken)

Timesregel

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minutter.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger

Tegn avtale her
Fritak

Det gis ikke fritak for forflytningshemmede i bomstasjonene til Kvammapakken.

Det gis generelle fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Les mer om fritak
Om prosjektet

Kvammapakken omfatter ni delprosjekter/tiltak på fv. 7 og fv. 49 i Kvam herad. Flere svært trafikkfarlige punkt der ulike trafikantgrupper må ferdes sammen har ført til ulykker og nestenulykker. I flere av prosjektene inngår derfor bygging av gang-/sykkelvei og fortau. Kvammapakken er hovedsakelig bompengefinansiert.