Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkrevingen skjer i begge retninger i bomstasjonene Rv.7 Kjepsohøgda og rv.7 Steinsdalen

Kjøretøy under 3,5 tonn

Rv.7 Kjepsohøgda / Rv.7 Steinsdalen

Ordinære kjøretøy

40,00

Nullutslippskjøretøy

20,00

Rv.7 Kjepsohøgda / Rv.7 Steinsdalen

Ordinære kjøretøy

50,00

Nullutslippskjøretøy

50,00

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes du maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy.

Timesregel

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger

Tegn avtale her
Om prosjektet

Kvammapakken omfatter ni delprosjekter/tiltak på fv. 7 og fv. 49 i Kvam herad. Flere svært trafikkfarlige punkt der ulike trafikantgrupper må ferdes sammen har ført til ulykker og nestenulykker. I flere av prosjektene inngår derfor bygging av gang-/sykkelvei og fortau. Kvammapakken er hovedsakelig bompengefinansiert.