Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Bompengeinnkreving for T-forbindelsen opphørte den 1. juli 2021

Les mer
Om prosjektet

T-forbindelsen er et veiprosjekt for å knytte Haugesund-regionen bedre sammen. Ny veiforbindelse mellom kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær er lagt til grunn som hovedmål. Prosjektet omfattar i hovedsak to undersjøiske tunneler under Karmsundet og Førresfjorden, inkludert ein arm til Fosen, samt 9,8 km vei fram til E134.

T-forbindelsen startet innkrevingen den 15. september 2013.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilget Stortinget 190 millioner kroner til avvikling av bompengeinnkrevingen for T-forbindelsen den 01.07.21. Forventet nedbetalingsår uten tilskudd var 2026.