Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving skjer i begge retninger i bomstasjonen ved fv.47 Mjåsund

Kjøretøy under 3,5 tonn

FV. 47 Mjåsund - begge retninger

Ordinære kjøretøy

24,00

Nullutslippskjøretøy

12,00

FV. 47 Mjåsund - begge retninger

Ordinære kjøretøy

30,00

Nullutslippskjøretøy

30,00

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger

Tegn avtale her
Om prosjektet

T-forbindelsen er et veiprosjekt for å knytte Haugesund-regionen bedre sammen. Ny veiforbindelse mellom kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær er lagt til grunn som hovedmål. Prosjektet omfattar i hovedsak to undersjøiske tunneler under Karmsundet og Førresfjorden, inkludert ein arm til Fosen, samt 9,8 km vei fram til E134.