Hopp til innholdet
Aktuelt

Bergen

Ny systemløsning for bompasseringer fra 01.05.21 – konsekvenser for bilister i Bergen

Ny systemløsning for bompasseringer fra 01.05.21– konsekvenser for bilister i Bergen

I bomstasjonene i Bergen er det kun de gamle stasjonene som har rushtidsavgift mellom 06:30-09:00 og 14:30-16:30. Ikke de nye bomstasjonene som kom i 2019.

Når bilister med AutoPASS-avtale passerer bomstasjonene, så vil man kun bli belastet én passering innenfor 60 minutter (timesregel).

Dersom man passerer en av de nye bomstasjonene før man passerer en av de gamle, så har man inntil nå sjelden blitt belastet rushtidsavgift. Dette endrer seg fra 1. mai.


I takstvedtaket som ble gjort gjeldende da de nye bomstasjonene i Bergen åpnet 6. april 2019, var det forutsatt at det var den høyeste taksten som skulle belastes ved flere passeringer med ulike takster innen en time. I praksis er ikke dette mulig i dagens systemløsning. I Prop.11 S (2017-2018) Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland, som ble vedtatt i Stortinget 20.12.2017, er det presisert at en slik timesregel innebærer en funksjonalitet som ikke er mulig i dagens systemløsning for bompengeinnkreving. Inntil videre har det derfor vært den første registrerte passeringen på avtalen i sentralsystemet som er belastet kunde, uavhengig av takst. Den første registrerte passeringen er i de aller fleste tilfeller identisk med kjøretøyets første passering i bomstasjonen.

Fra 1.mai 2021 vil det bli satt i drift en ny systemløsning som gjør det mulig å belaste den høyeste prisen på avtalen. Med den nye systemløsningen på plass vil bilister derfor betale den høyeste prisen dersom man har kjørt gjennom flere bomstasjoner som har ulike pris.