Hopp til innholdet
Aktuelt

Bomringen i Kristiansand

Midlertidig stans i bompengeinnkrevingen til Samferdselspakken for Kristiansandsregionen fra 01.01.21

Fra 1. januar 2021 det ikke lenger hjemmel til å kreve inn bompenger til fase 1 av pakken. Innkrevingen av bompenger i bomringen i Kristiansand vil derfor stanses.

Samferdseldepartementet har gitt melding om at det blir et midlertidig opphold i bompengeinnkrevingen fra og med 01.01.2021 mens det arbeides med en Samferdselspakke fase 2.

Den midlertidige stansen blir til en permanent stans hvis Stortinget ikke vedtar en ny bompengeinnkreving i Kristiansand.