Hopp til innholdet

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

Oppstart av bompengeinnkreving på delstrekning Døle bru - Mandal (Skoieveien) fra 20.12.21

Den 20. desember kl 00:00 starter innkrevingen av bompenger på E39 Kristiansand-Lyngdal i bomstasjonen ved Skoieveien. Denne bomstasjonen er den første av i alt 9 bomstasjoner på strekningen.


Takster for ordinære kjøretøy i E39 Kristiansand vest – Lyngdal fra 20.12.21

Takstgruppe1 22,00 kr

Takstgruppe 2 67,00 kr

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.

Passering med AutoPASS:
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 prosent rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 prosent rabatt.

Fritak:
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring.

Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no

Kunngjøring