Hopp til innholdet
Aktuelt

Ett år siden åpningen av E39 Svegatjørn-Rådal

Den nye veien mellom Bergen og Os åpnet for trafikk 31.10.2022.

Da startet også innkrevingen av bompenger i de tre bomstasjonene Endelausmarka, Bahus og Nordvik. Kjøretiden mellom Bergen og Os ble bortimot halvert, fra 35 minutter til om lag 17 minutter.

Statens vegvesen var utbygger for prosjektet. Prosjektet er finansiert av bompenger og statlige bevilgninger.

Det første året har det kjørt om lag 5,8 millioner kjøretøy gjennom de tre bomstasjonene, noe som gir en foreløpig beregnet passeringsinntekt på om lag 227 millioner kroner.

Trafikken er høyere enn forutsatt, men snittaksten er lavere enn forutsatt. Lavere snittakst skyldes i hovedsak at andelen elbiler er bortimot 41 prosent. Dette gjør at inntektsgrunnlaget totalt sett er noe lavere enn forutsatt i Stortingsproposisjonen. Til tross for et noe lavere inntektsgrunnlag enn forutsatt vurderer Ferde per i dag at prosjektet sannsynligvis kommer i mål i løpet av fastsatt innkrevingsperiode på inntil 18 år.