Hopp til innholdet
Aktuelt

Haugalandspakken

Forlenget innkreving av Haugalandspakken og avslutning av innkreving på Karmøy

Stortinget vedtok 13.06.2023 å forlenge innkrevingen i 9 av stasjonene i Haugalandspakken fra 01.07.23 og fram til en eventuell ny bypakke for Haugesund er etablert, senest ut 2026.

Innkrevingen i de fire stasjonene i Karmøy kommune - fv. 47 Liknes, fv. 47 Veakrossen, fv. 47 Bygnes og fv. 47 Norheim – avsluttes 01.07.2023, fordi kommunestyret i Karmøy ikke ønsker å forlenge innkrevingen i Haugalandspakken.

Ferde vil søke Statens vegvesen Vegdirektoratet om prisjustering av takstene og redusert rabatt for nullutslippskjøretøy i den forlengede Haugalandspakken og vil annonsere dette når takstvedtak foreligger.