Hopp til innholdet
Aktuelt

Haugalandspakken

Endring av takster fra 01.11.21

Den 1. november prisjusteres bompengetakstene etter KPI-indeksen (konsumprisindeksen) i bomstasjonene i Haugalandspakken. Dette blir gjort i henhold til takstvedtak fra Statens vegvesen.


Prisjusterte takster med tilskuddsordning i Haugalandspakken fra 01.11.21 for ordinære kjøretøy:

  • Takstgruppe 1: 12,00 kr
  • Takstgruppe 2: 19,00 kr

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.

Passering med AutoPASS-avtale:
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 prosent rabatt.
Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring.

Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no