Hopp til innholdet
Aktuelt

Kvammapakken

Prisjustering av bompengetakstane frå 15. juli 2022 kl 12:00

Den 15. juli kl 12:00 vert bompengetakstane i bomstasjonane i Kvammapakken justerte etter konsumprisindeksen (KPI). Takstane vert justerte med grunnlag i takstvedtak fatta av Vegdirektoratet 24.05.22.

Takstgruppe 1: Køyretøy med tillaten totalvekt til og med 3500 kg, samt køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Køyretøy med tillaten totalvekt frå 3501 kg, ekskl. køyretøy i køyretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordningar fortset som tidlegare.

For meir informasjon sjå www.ferde.no

Takstendringa kan klagast på til Samferdselsdepartementet innan tre veker frå kunngjering.
Klage kan sendast til Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no