Hopp til innholdet

Vossapakko, Askøypakken, Nordhordlandspakken, Bømlopakken, Gjesdal og E18 Tvedestrand - Arendal.

Justering av bompengetakstene fra 01.10.21

Den 1. oktober justeres bompengetakstene i bomstasjonene tilhørende Vossapakko, Askøypakken, Nordhordlandspakken, Bømlopakken, Gjesdal og E18 Tvedestrand - Arendal i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Tabellforklaring:
Ordinær takst
er for kjøretøy uten avtale.
Kjøretøy med avtale i takstgruppe 1 får 20% rabatt av ordinær takst.
Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt/fritak ellers betaler de ordinær takst. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med avtale betaler bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt. Takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger i disse anleggene.

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring.

Klage sende Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no

Kunngjøringer