Hopp til innholdet
Aktuelt

Rogfast

Det innføres bompenger for nullutslippskjøretøy i ferjesambandet Mortavika - Arsvågen fra 1. desember 2021.

Den 01.12.2021 innføres det bompenger for nullutslippskjøretøy i ferjesambandet E39 Mortavika – Arsvågen til finansiering av bompengeprosjektet E39 Rogfast.

Takstene for nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale er satt til 50 prosent av konvensjonelle kjøretøy. Det gis ikke rabatt på bompengepåslaget utover dette. Øvrige takster og fritak endres ikke.

Se Fjord1.no for billettpriser.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring.
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no