Hopp til innholdet
Aktuelt

Ryfast

Oppstart av bompengeinnkreving 1. februar 2021

1.februar 2021 starter innkrevingen av bompenger for Ryfast. Det vil bli betaling i bomstasjonene Rv. 13 Hundvågtunnelen og Rv. 13 Ryfylketunnelen i begge retninger.

Ryfylketunnelen åpnet for trafikk 30. desember 2019 og Hundvågtunnelen åpnet for trafikk 22.april 2020, men uten innkreving av bompenger da det tekniske utstyret ikke var ferdigstilt og Ferde dermed ikke kunne overta prosjektet fra Statens vegvesen.

Ny oppstartsdato for innkrevingen av bompenger for Ryfast er satt til 1. februar 2021.

Takster for ordinære kjøretøy i Ryfast inkl. tilskudd:

Bomstasjon

Rv. 13 Hundvågtunnelen Nord

  • Takstgruppe 1: Kr 28,00
  • Takstgruppe 2: Kr 76,00

Rv. 13 Hundvågtunnelen v/Buøy

  • Takstgruppe 1: Kr 28,00
  • Takstgruppe 2: Kr 76,00

Rv. 13 Ryfylketunnelen

  • Takstgruppe 1: Kr 140
  • Takstgruppe 2: Kr 420

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.

Passering med AutoPASS:
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt. Ryfast har ikke egne avtaler, og passeringer vil bli belastet avtalen du har med bompengeselskapet ditt.

Månedstak for Ryfylketunnelen

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man maksimalt for 40 passeringer per kalendermåned per kjøretøy. Ordningen gjelder kjøretøy i begge takstgruppene.
Det er ingen timesregel i Ryfylketunnelen.

Månedstak for Hundvågtunnelen

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man for maksimalt 75 passeringen per kalendermåned per kjøretøy, uansett om man passerer Hundvågtunnelens bomstasjoner eller Bymiljøpakkens bomstasjoner. Ordningen gjelder kjøretøy i takstgruppe 1.

Timesregel for Hundvågtunnelen

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man bare for en passering i løpet av en time, uansett om man passerer Hundvågtunnelens bomstasjoner eller Bymiljøpakkens bomstasjoner. Det er første registrerte passeringen som vil gjelde, uavhengig av takst. Ordningen gjelder kjøretøy i begge takstgruppene.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt av ordinær bompengetakst.
Dette er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak.

Takstene ble kunngjort 4. mars 2020

Kontakt:

Marit Husa, Kommunikasjonsdirektør
marit.husa@ferde.no mobil 47 68 55 44