Hopp til innholdet
Aktuelt

Ryfast

Prisjustering av bompengetakstene fra 1. juli 2022

Fra 1. juli blir bompengetakstene i bomstasjonene for rv. 13 Ryfast justerte etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 28.04.22.

Prisjusterte takster med tilskuddsordning fra 01.07.22:Takstgruppe 1: er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring.
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no