Hopp til innholdet

Faktura fra Ferde

Har du fått faktura fra Ferde?

Du mottar faktura fra Ferde på passeringer foretatt uten avtale. Dette betyr at det på tidspunktet for passering ikke er registrert noen aktiv avtale på kjøretøyet ditt. Dersom du mener du hadde en gyldig AutoPASS-avtale, så ta kontakt med din brikkeutsteder og undersøk hvorfor avtalen ikke er aktiv.

Inntil man registrerer en AutoPass-avtale eller får ordnet gyldigheten på eksisterende avtale vil det sendes faktura direkte til eier av kjøretøyet i henhold til opplysninger registrert i Motorvognregisteret.Har du tidligere hatt avtale med Ferde - Brikkeutsteder?

Da vil du videre få faktura fra Flyt. Fakturaen fra Flyt gjelder alle passeringene som er registrert inn på din avtale via brikken du har montert i bilen.

Har du avtale på kjøretøyet du nå har fått faktura på fra Ferde?

Se på passeringstidspunktet på fakturaen du nå har mottatt opp mot datoen du opprettet avtale. Ofte gjelder det passeringer som er gjort før avtalen ble opprettet.

Dersom du mener du har hatt avtale på passeringstidspunktet må du ta kontakt med bomselskapet som administrerer avtalen din

Ønsker du forklaring av fakturagrunnlaget?

Hjelp til å forstå faktura

Vi gjør oppmerksom på at vi fakturerer etterskuddsvis slik at faktura for passeringer gjort så lenge du eide bilen kan komme inntil 3 måneder etter passeringstidspunktet.