Hopp til innholdet

Faktura fra Ferde

Har du fått faktura fra Ferde?

Du mottar faktura fra Ferde på passeringer foretatt uten avtale. Dette betyr at det på tidspunktet for passering ikke er registrert noen aktiv avtale på kjøretøyet ditt. Dersom du mener du hadde en gyldig AutoPASS-avtale, så ta kontakt med din brikkeutsteder og undersøk hvorfor avtalen ikke er aktiv.

Inntil man registrerer en AutoPass-avtale eller får ordnet gyldigheten på eksisterende avtale vil det sendes faktura direkte til eier av kjøretøyet i henhold til opplysninger registrert i Motorvognregisteret.

Vi gjør oppmerksom på at vi fakturerer etterskuddsvis slik at faktura for passeringer kan komme inntil 3 måneder etter passeringstidspunktet.Har du tidligere hatt avtale med Ferde?

Flyt AS har overtatt alle Ferde sine kundeforhold og avtalefakturaen vil komme fra Flyt fra 01.05.21. Dette gjelder alle passeringene som er registrert inn på din avtale via brikken du har montert i bilen.

Har du avtale på kjøretøyet, men du har likevel fått faktura på fra Ferde?

Se på passeringstidspunktet på fakturaen du nå har mottatt opp mot datoen du opprettet avtalen din eller se om det kan gjelde dato fra når du har skiftet bil. Ofte gjelder det passeringer som er gjort før avtalen ble opprettet eller kjøretøy ble endret.

Dersom du mener du har hatt avtale på passeringstidspunktet må du ta kontakt med bomselskapet som administrerer avtalen din.

Ønsker du forklaring av fakturagrunnlaget?

Hjelp til å forstå faktura