Hopp til innholdet

Spørsmål om faktura og passeringer

Har du spørsmål til en faktura du har fått fra Ferde kan du sende oss en henvendelse per epost eller post slik at vi kan se nærmere på saken. Henvis til ditt fakturanummer og forklar i korte trekk hva din henvendelse går ut på.

Har du fått fakturaer på full pris, men mener du har avtale?

Dersom du har mottatt faktura fra Ferde, har det ikke vært registrert med avtale på passeringstidspunktet. Dersom du mener du hadde en gyldig AutoPASS-avtale, så ta kontakt med din brikkeutsteder og undersøk hvorfor avtalen ikke er aktiv. 

Vil du ha oversikt over dine passeringer?

Passeringer registrert hos Ferde gjelder alle passeringer som er gjort uten avtale på kjøretøyet. Dine passeringer vil fremkomme av din faktura som du har mottatt per post, DigiPost eller eFaktura. Vi kan kun sende passeringsoversikt der passeringene allerede er fakturert og vil fremkomme av fakturagrunnlaget

Ønsker du kopi av en av dine fakturaer der passeringene fremkommer, kan du kontakte vårt kundesenter. Husk å henvise til registreringsnummer eller fakturanummer du vil se passeringer tilknyttet.

Passeringsopplysninger kan kun sendes direkte til eier av kjøretøyet.

Har du fått en faktura hvor du har blitt fakturert for flere passeringer innenfor en time?

Fra 01.09.23 vil du få timesregel også uten AutoPASS-brukeravtale i noen bompengeprosjekter. Det vil si at du betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter. Gjelder bomringer tilknyttet byer og enkelte strekningsvise prosjekt. (Les mer her)

I Kvammapakken der timesregelen er 90 minutter, er det fortsatt krav til gyldig AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel. Dersom du ikke har avtale, må du betale for alle passeringene.