Hopp til innholdet
Aktuelt

Timesregel også for kjøretøy uten AutoPASS-brukeravtale

Ordningen med timesregel vil fra 01.09.23 også inkludere kjøretøy uten AutoPASS-brukeravtale.

Dette vil gjelde for følgende av Ferdes bompengeprosjekter:

Førdepakken, Nordhordlandspakken, Bypakke Bergen, Askøypakken, Haugalandspakken, Bypakke Nord-Jæren, Ryfast (Hundvågtunnelen), Samferdselspakke for Kristiansandsregionen.

Kravet om AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel, fjernes i henhold til tillegg til takstvedtak fra Statens vegvesen Vegdirektoratet datert 03. og 04.07.23

Timesregel vil si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter. Gjelder bomringer tilknyttet byer og enkelte strekningsvise prosjekt.

I Kvammapakken der timesregelen er 90 minutter, er det fortsatt krav til gyldig AutoPASS-brukeravtale.

For øvrige rabatter og fritak er det fortsatt krav til AutoPASS-brukeravtale. Du kan finne et utstederselskap for å bestille avtale her: https://www.autopass.no/bestill-brikke

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no

For mer informasjon, venniigst kontakt Marit husa, kommunikasjonssjef, tel 47685544