Askøypakken

 • Askøypakken har til saman seks delprosjekt som Statens vegvesen er byggjeleiar for.

     1    Fv. 563 Strømsnes. Dette er strekningane Florvåg-Erdal og Strømsnes-Hop. Dei første etappane her er ny veg forbi Bakarvågen, nord for Florvåg (byggjeperiode 2013-2014).
     2    Fv. 562 Lavik-Haugland
     3    Fv. 562 Fromreite-Kjerrgarden x fv. 222.
     4    Fv. 562 Fauskanger sør.
     5    Fv. 212 Slettebrekka. Dette er strekningane Lindhaugen-Slettebrekka og Slettebrekka-Hetlevik.
     6    Fv. 213 Skiftesvik-Marikoven

  Dessutan er det sett av 200 mill. kroner til kollektivtiltak på Askøy, og ei ramme på 220 mill. kroner til «andre tiltak».

Kart over Askøypakken