E18 Tvedestrand-Arendal

I prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal (Prop. 86 S (2015-2016)) startet innkrevingen 01.09.19 kl 00:00 (utsatt fra opprinnelig åpning 2. juli 2019.)

Innkrevingen skjer i to bomstasjoner med innkreving i begge retninger. Brutto bompengeinntekter er beregnet til om lag 3,62 mrd. 2016 kr. Innkrevingsperioden er satt til 15 år.

Nye Veiers visjon er å bygge raskt og smart, og er oppdragsgiver for ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Dagens E18 skal erstattes med ny firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Strekningen er på 23 kilometer.

Ferde AS oppgave er først og fremst å låne inn penger til nye utbyggingsprosjekter og håndtere innbetaling av bompenger i henhold til politiske vedtak. 
Ferde AS skal drifte de nye bomstasjonene på E18 Mørland og E18 Stølen med virkning fra 1. september 2019.

04.06.19 Kunngjøring (PDF)

Kart over E18 Tvedestrand-Arendal