Hardangerbrua

Hardangerbrua er den lengste hengebrua i Norge.

Hardangerbrua er en tofelts hengebru med gang og sykkelveg. Brua har et hovedspenn på 1310 meter og en totallengde på 1380 meter. Brutårnene er 200 meter høye og seilingshøyden er til 55 meter.  

Brua ble åpnet 17. august 2013.

Hardangerbrua AS 
Hardangerbrua as er et fylkeskommunalt og kommunalt aksjeselskap som er opprettet for å finansiere og realisere bro over Hardangerfjorden ved Vallavik og Bu. Hovedaksjonæren er Hordaland fylkeskommune. De andre eierene er kommunene: Bergen, Kvam, Granvin, Voss, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang.

Formålsparagrafen for selskapet er: “Selskapet sitt føremål er bygging av bru over Hardangerfjorden med tilførselsvegar på begge fjordsider. Selskapet skal også stå for finansiering av den delen staten ikkje tek.”  

Image