Hardangerbrua

Hardangerbrua er den lengste hengebrua i Norge.

Hardangerbrua er ei tofelts hengebru med gang og sykkelveg. Brua har et hovedspenn på 1310 meter og ei totallengde på 1380 meter. Brutårnene er 200 meter høge og seilingshøgda er satt til 55 meter.  

Brua vart åpna 17. august 2013.

Hardangerbrua AS 
Hardangerbrua as er eit fylkeskommunalt og kommunalt aksjeselskap som er oppretta for å finansiere og realisere bru over Hardangerfjorden ved Vallavik og Bu. Hovedaksjonæren er Hordaland fylkeskommune. De andre eigarane er kommunene: Bergen, Kvam, Granvin, Voss, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang.

Formålsparagrafen for selskapet er: “Selskapet sitt føremål er bygging av bru over Hardangerfjorden med tilførselsvegar på begge fjordsider. Selskapet skal også stå for finansiering av den delen staten ikkje tek.”  

Image