Haugalandspakken

Fakta om prosjektet

Haugalandspakken er navnet på en utbyggings- og finansieringsplan med sikte på utvikling av transportsystemet på Haugalandet.

Haugalandspakken omfatter hovedsakelig en standardheving av de to viktigste transportårene gjennom regionen: E134 mellom Haugesund og Etne og Fv 47 gjennom de syv involverte kommunene (se oversikt lenger nede). Det er også aktuelt å gjennomføre tiltak på E39 og på fylkesveiene.

Mål for Haugalandspakken:

  • å oppnå en mer effektiv og miljøvennlig veitransport
  • å redusere veksten i biltrafikken i byområdet
  • å redusere tallet på trafikkulykker og støyplager som resultat av vegtrafikken
  • å utvikle et tilrettelagt og velfungerende transportsystem for alle brukergrupper, blant annet ved å styrke kollektivtransporten og bygge nye sykkel- og gangveier

Les mer om prosjektet

Bildet: Fylkesveg 851 Sundvegen med gang- og sykkelvegen mellom Østrem og Skår.

Bildet: Fylkesveg 851 Sundvegen med gang- og sykkelvegen mellom Østrem og Skår