T-forbindelsen

Fakta om prosjektet

T-forbindelsen er et veiprosjekt for å knytte Haugesund-regionen bedre sammen. Ny veiforbindelse mellom kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær er lagt til grunn som hovedmål. 

Prosjektet omfattar i hovudsak to undersjøiske tunnelar under Karmsundet og Førresfjorden, inkludert ein arm til Fosen, samt 9,8 km veg fram til E134.

Tunnelen under Karmsundet er 3977 meter lang, og har 139 meter som sitt djupaste punkt. Tunnelen under Førresfjorden er 3764 meter lang og er 136 meter djup. Tunnelarmen til Fosen (Hellevik) er 1164 meter lang.

Dei tre tunnelane møtest i ei rundkjøring 60 meter under bakken på Fosen.

Total tunnellengde er ca. 8,9 km inkludert arm opp til Fosen i Karmøy kommune.

Videre fra Fosen ble det laget ny vei, hovedsakelig i dagen, fram til E134. I Tysvær ble T-forbindelsen koblet til E39. Total veilengde i prosjektet er i overkant av 19km.

Prosjektet har kostet om lag 1,9 milliarder kroner, og er et spleiselag mellom staten, Rogaland fylkeskommune, Karmøy kommune og bompenger. Anleggsarbeidet startet høsten 2009 og anlegget ble åpnet for ordinær trafikk 5. september 2013.

Rundkjøring i undersjøisk tunell i T-forbindelsen

Bildet: Rundkjøring i undersjøisk tunnel i T-forbindelsen