Kvar finn eg ei oversikt over bomstasjonane i E18 Tvedestrand-Arendal?

Veronica Solås

Bomstasjonar  E18 Tvedsestrand-Arendal

I alle bomstasjonar skal det betalast for passeringar i begge retningar.

  • E18 Mørland
  • E18 Stølen

Du kan sjå alle bomstasjonane på kartet til Statens Vegvesen.
(Hugs at ved oppstart av nye bompengeprosjekter, kan det ta litt tid før bomstasjonane er synlege på kartet)