Hva er månedstaket i Bomringen i Kristiansand?

Veronica Solås

Månedstak Bomringen i Kristiansand:

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 50 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomringen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.