Hva er månedstaket i Kvammapakken?

Veronica Solås

Månedstak Kvammapakken:

Fra 01.08.19 innføres månedstak på Kvammapakken for kjøretøy i takstgruppe 1.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten AutoPASS-avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonen, og får ikke fordeler som månedstak eller timesregel.