Hva er månedstaket på Hardangerbrua?

Veronica Solås

Månedstak Hardangerbrua:

Fra 01.12.18 innføres månedstak på Hardangerbrua.

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen.

NB! Bilister uten avtale må betale for hver passering gjennom bomstasjonen, og får ikke fordeler som månedstak.